MENU

Ukončené projekty

Přehled projektů, které jsme realizovali.

Název projektu: Cesty mezi školami aneb měníme sebe, měníme školu

R.Č.: CZ.1.07/1.3.12/01.009

Období realizace: 1. 12. 2008 - 30. 9. 2011

Finanční alokace ve výši: 11.727.086,00 Kč

Projekt realizován v rámci OPVK


Název projektu: Leaderem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

R.Č.: CZ.1.07/1.3.00/08.0220

Období realizace: 1. 9. 2009 - 31. 7. 2012

Finanční alokace ve výši: 1.951.454,00 Kč


Název projektu: Zavedení systému školských logopedických služeb v Pardubickém kraji

R.Č.: CZ.1.07/1.2.13/03.0011

Období realizace: 01. 10. 2010 - 31. 05. 2012

Finanční alokace ve výši: 8.304.067,00 Kč

Název projektu: Rozvoj nabídky dalšího vzdělávání pro zástupce místní správy a samosprávy – Tvorba vzdělávacích programů

R.Č.: CZ.1.07/3.2.13/01.0039

Období realizace: 1. 9. 2010 - 30. 6. 2012

Finanční alokace ve výši: 2.258.280,77 Kč

Projekt realizován v rámci OPVK

Název projektu: Kompetence učitele mateřské školy

R.Č.: CZ.1.07/1.3.12/04.0002

Období realizace: 1. 7. 2011 - 31. 12. 2012

Finanční alokace ve výši: 3.517.706,00 Kč

Projekt realizován v rámci OPVK

Název projektu: Prevence stresu a pracovního vyhoření pro učitele

R.Č.: CZ.1.07/1.3.12/04.003

Období realizace: 1. 7. 2011 - 31. 12. 2012

Finanční alokace ve výši: 3.117.839,00 Kč

Projekt realizován v rámci OPVK

Název projektu: Vzdělávání-Inspirace-Kooperace

R.Č.: CZ.1.07/1.3.46/02.0031

Období realizace: 1. 4. 2013 - 31. 12. 2014

Finanční alokace ve výši: 3.151.193,54 Kč

Název projektu: Cesta Kvality

R.Č.: CZ.1.07/1.3.46/02.0031

Období realizace: 1. 4. 2013 - 31. 12. 2014

Finanční alokace ve výši: 3.128.536,00 Kč

Název projektu: Vzděláváním pedagogů k rozvoji školy

R.Č.: CZ.1.07/1.3.00/48.0065

Období realizace: 1. 7. 2014 - 30. 6. 2015

Finanční alokace ve výši: 4.236.273,00 Kč

Název projektu: Inkluzivní vzdělávání v Pardubickém kraji

R.Č.: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000198

Období realizace: 1. 9. 2016 - 31. 8. 2019

Finanční alokace ve výši: 30 722 717,18 Kč

Název projektu: Implementace Krajského akčního plánu I Pardubického kraje

R.Č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008527

Období realizace: 1. 3. 2018 - 31. 12. 2020

Finanční alokace ve výši: 8 506 632,00 Kč

Projekt realizován v rámci OP VVV

Název projektu: Implementace Krajského akčního plánu II

R.Č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018321

Období realizace: 1. 1. 2021 - 30. 11. 2023

Finanční alokace ve výši: 14 975 598,00 Kč

Projekt realizován v rámci OP VVV