MENU

Kariérové poradenství

V této oblasti se zaměřujeme na poskytování podpory žákům základních a středních škol a jejich zákonným zástupcům při volbě vzdělávací či profesní dráhy prostřednictvím individuálního poradenství. Poradenské služby jsou určeny žákům základních a středních škol také ve formě skupinového poradenství. Kariérovým a výchovným poradcům je ze strany Kariérového centra poskytována metodická podpora v oblasti kariérového poradenství.

Všechny uvedené služby v oblasti kariérového poradenství jsou realizovány v rámci tříletého projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018321 Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje II. a jsou cílové skupině žáků, rodičů a učitelů poskytovány zdarma.

Podrobný popis jednotlivých poradenských služeb naleznete níže.

Poradenství

Individuální poradenství

Individuální poradenství pro zájemce z řad žáků a studentů škol Pardubického kraje (resp. jejich zákonných zástupců) poskytujeme ve třech formách, lišících se metodami a cílem.

Zjišťování studijních předpokladů ve vztahu k volbě povolání je individuální poradenství s využitím objektivních diagnostických nástrojů za účelem zjištění úrovně studijních předpokladů a následným rozborem možností při výběru kariérní cesty.

Objevte možnosti svého uplatnění je interaktivní forma individuálního poradenství zaměřená na usnadnění volby další vzdělávací cesty v souladu se svými zájmy, dovednostmi a schopnostmi. Ujasnění si, v jakých činnostech a profesích se cítím dobře, jaké jsou pro mě přijatelné a co naopak zásadně odmítám.

Setkání s poradcem je neformální rozhovor klienta s poradcem, zaměřený na poznávání sebe sama, rozpoznávání svých silných stránek a reflexi zájmů. To všechno využijeme ke zmocnění k rozhodování o profesní dráze. Možnost vést rozhovor on-line formou.

Specifikace programů jsou k nahlédnutí výše. Pokud byste měli zájem se svými žáky některý z programů navštívit, tak vyplňte přihlašovací formulář.

Metodická podpora a další činnost

Pro osoby poskytující kariérové poradenství na školách Pardubického kraje nabízíme metodickou podporu, a to prostřednictvím metodických setkání a konferencí.  O jejich konání jsou průběžně informovány všechny školy v Pardubickém kraji prostřednictvím e-mailů.

Pro rodiče žáků a studentů také připravujeme ve spolupráci se školami Pardubického kraje informativní setkání v oblasti kariérového poradenství EDUcoffee. Při zájmu o jeho uspořádání na Vaší škole nás prosím kontaktujte.

Mgr. Irena Matějová

Projekt Implementace krajského akčního plánu Pk II

Mgr. Irena Matějová

kariérový poradce


Mgr. Naďa Burcalová

Projekt Implementace krajského akčního plánu Pk II

Mgr. Naďa Burcalová

kariérový poradce


Mgr. Jitka Rathouská

Projekt Implementace krajského akčního plánu Pk II

Mgr. Jitka Rathouská

kariérový poradce


Mgr.  Bc. Lucie Ryšavá

Projekt Implementace krajského akčního plánu Pk II

Mgr. Bc. Lucie Ryšavá

koordinátor


Všechny aktivity jsou v rámci projektu IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU PARDUBICKÉHO KRAJE II

RČ: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018321 poskytovány všem školám Pardubického kraje a jejich žákům a studentům zdarma.