MENU

Kariérové poradenství

V této oblasti se zaměřujeme na poskytování podpory žákům základních a středních škol a jejich zákonným zástupcům při volbě vzdělávací či profesní dráhy prostřednictvím individuálního poradenství. Poradenské služby jsou určeny žákům základních a středních škol také ve formě skupinového poradenství. Kariérovým a výchovným poradcům je ze strany EduKARIÉRY, centra kariérového poradenství poskytována metodická podpora v oblasti kariérového poradenství.

Všechny uvedené služby v oblasti kariérového poradenství jsou realizovány v rámci projektu Implementace Dlouhodobého záměru Pardubického kraje a jsou žákům, rodičům a pedagogickým a vedoucím pracovníkům škol Pardubického kraje poskytovány zdarma.

Podrobný popis jednotlivých poradenských služeb naleznete níže.

Poradenství

Individuální poradenství

Individuální poradenství pro zájemce z řad žáků a studentů škol Pardubického kraje (resp. jejich zákonných zástupců) poskytujeme ve 2 formách, lišících se metodami a cílem.

KAM PO ŠKOLE?

Individuální poradenství poskytujeme formou řízeného rozhovoru a tvořivých činností, které jsou zaměřené na důležitost sebepoznání, jako hlavního pilíře při rozhodování v každé etapě života. Pomocí různých interaktivních technik a zájmového dotazníku si žák odkryje paletu možností svého potenciálu. Žák objeví, co ho baví, na co je šikovný a v čem dokonce vyniká. Cílem poradenství je, aby si žák našel oblast, ve které se může úspěšně rozvíjet a v souladu s tím se rozhodnout kam po škole.

Zjišťování studijních předpokladů ve vztahu k volbě povolání je individuální poradenství s využitím diagnostických nástrojů za účelem zjištění úrovně studijních předpokladů žáka pro úspěšné absolvování maturitního nebo učebního oboru. Možnosti výběru vhodné kariérní cesty jsou následně konzultovány v rámci individuálního rozboru.

Pro přihlášení prosím vyplňte přihlašovací formulář. Termín poradenství Vám bude potvrzen garantem akce. Specifikace programů naleznete níže.

Specifikace programů jsou k nahlédnutí níže. 

Pokud byste měli zájem se svými žáky některý z programů navštívit, tak vyplňte přihlašovací formulář ZDE

Specifikace programů:

WORKSHOPY – skupinové kariérové poradenství pro žáky

EduKARIÉRA nabízí 4 typy workshopů a 1 seminář určeným žákům 1. a 2. stupně základních škol a 1.-4. ročník středních škol:

Hravá kariéra (vhodné pro žáky 3. - 5. třídy 1. stupně základní školy)

Workshop je zaměřen na sebepoznání a povolání. Žáci si během workshopu zvědomí, co je baví a co jim jde. Seznámí se s různými povoláními, jejich náplní práce, výhodami a nevýhodami. V průběhu workshopu žáci obdrží informace co je kariérové portfolio a jak s ním pracovat.

Moje JÁchta na moři kariéry (vhodné pro žáky 8. – 9. tříd 2. stupně základní školy)

Workshop je zaměřený na sebepoznání a jeho důležitost při volbě následného vzdělávání. Žáci si během workshopu zmapují své silné stránky a životní priority. Seznámí se s informačními zdroji, které mohou využít při plánování dalšího vzdělávání. To vše jim pomůže zvolit si po ukončení povinné školní docházky takovou vzdělávací cestu, jež bude v souladu s jejich zájmy a dovednostmi.

Trefit směr (vhodné pro gymnázia)

Workshop je zaměřený na sebepoznání a jeho důležitost při volbě následného vzdělávání. Žáci během workshopu pracují s navigátorem silných stránek, zvědomí si svoje kompetence a životní priority. Následně si vytvoří osobní profil. Seznámí se se studijními obory na vysokých školách a s informačními zdroji z oblasti dalšího vzdělávání.

Proměny kariéry (vhodné pro střední školy)

Program je zaměřen na mapování silných stránek a jejich využití na proměnlivém trhu práce. Pozornost je věnována proměnám profesí, pracovního prostředí a požadovaným dovednostem. V průběhu programu se žáci seznámí také s tvorbou osobního profilu. Součástí programu je i téma propojování potenciálu člověka s prací. Workshop je veden interaktivní kreativní formou.

Kariérové portfolio – Proč? Co? Jak?

Motivační seminář shrnuje potenciál kariérových portfolií jako nástroje, který pomáhá v mapování kompetencí a v sebepoznání, posiluje motivaci žáků k učení, k zodpovědnosti za jejich osobní rozvoj a pokrok a sebeprezentaci, podporuje sledování procesu učení a formativního hodnocení. Seminář přináší informace o tom, co může být obsahem kariérového portfolia, jakou formou může být zpracováno, jak ho lze zavádět do praxe škol a jak může žák sám postupovat při jeho vedení.

Aktuální nabídka termínů workshopů pro přihlášení ZDE.

V případě zájmu o jiný termín kontaktujte kariérové poradce na e-mailu: kariera@ccvpardubice.cz nebo tel. 466 536 530. Termín a specifikace workshopu Vám budou potvrzeny garantem akce. 

Specifikace programů naleznete níže.

Objednání workshopu:

1) Online přihlášenízde naleznete databázi našich workshopů. Poté, co si vyberete termín a kliknete na pole přihlásit, stačí pouze vyplnit potřebné údaje a odeslat. Jako účastníka zadáte do systému kontaktní osobu zodpovědnou za objednání workshopu a komunikaci s pracovníky EduKARIÉRY, centra kariérového poradenství.

Metodická podpora a další činnost

Pro osoby poskytující kariérové poradenství na školách Pardubického kraje nabízíme metodickou podporu, a to prostřednictvím webinářů, metodických setkání a konferencí.  O jejich konání jsou průběžně informovány všechny školy v Pardubickém kraji prostřednictvím e-mailů.

Přihlašování na akce EduKARIÉRY, centra kariérového poradenství zde

Ve spolupráci se školami Pardubického kraje připravujeme setkání Educoffee ohledně podpory role rodičů v kariérovém rozvoji žáka. Při jeho zájmu o uspořádání na vaší škole nás prosím kontaktujte.

Mgr. Irena Matějová

Projekt Implementace Dlouhodobého záměru Pk

Mgr. Irena Matějová

kariérový poradce


Mgr. Andrea Pražanová

Projekt Implementace Dlouhodobého záměru Pk

Mgr. Andrea Pražanová

kariérový poradce


Mgr.  Bc. Lucie Ryšavá

Projekt Implementace Dlouhodobého záměru Pk

Mgr. Bc. Lucie Ryšavá

koordinátor projektu


Mgr. Jitka Rathouská

Projekt Implementace Dlouhodobého záměru Pk

Mgr. Jitka Rathouská

kariérový poradceVšechny aktivity jsou v rámci projektu Implementace Dlouhodobého záměru Pardubického kraje poskytovány všem školám Pardubického kraje a jejich žákům zdarma.