MENU

Kariérové poradenství

V této oblasti se zaměřujeme na poskytování podpory žákům základních a středních škol a jejich zákonným zástupcům při volbě vzdělávací či profesní dráhy prostřednictvím individuálního poradenství. Poradenské služby jsou určeny žákům základních a středních škol také ve formě skupinového poradenství. Kariérovým a výchovným poradcům je ze strany Kariérového centra poskytována metodická podpora v oblasti kariérového poradenství.

Všechny uvedené služby v oblasti kariérového poradenství jsou realizovány v rámci tříletého projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018321 Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje II. a jsou cílové skupině žáků, rodičů a učitelů poskytovány zdarma.

Podrobný popis jednotlivých poradenských služeb naleznete níže.

Poradenství

Individuální poradenství

Individuální poradenství pro zájemce z řad žáků a studentů škol Pardubického kraje (resp. jejich zákonných zástupců) poskytujeme ve třech formách, lišících se metodami a cílem.

Objevte možnosti svého uplatnění je interaktivní forma individuálního poradenství zaměřená na usnadnění výběru studijního oboru v souladu s talenty, zájmy a dovednostmi žáka.

Setkání s poradcem je neformální rozhovor klienta s poradcem s cílem ujasnit si možnosti, jak využít znalosti sebe sama při rozhodování se o své profesní dráze.

Zjišťování studijních předpokladů ve vztahu k volbě povolání je individuální poradenství s využitím diagnostických nástrojů za účelem zjištění úrovně studijních předpokladů žáka pro úspěšné absolvování maturitního nebo učebního oboru. Možnosti výběru vhodné kariérní cesty jsou následně konzultovány v rámci individuálního rozboru.

Specifikace programů jsou k nahlédnutí výše. Pokud byste měli zájem se svými žáky některý z programů navštívit, tak vyplňte přihlašovací formulář.

Workshopy - kariérové poradenství pro žáky

Centrum kariérové podpory nabízí dva typy workshopů určených žákům 8. – 9. roč. základních škol a 1. – 4. roč. středních škol:

1. Moje JÁchta na moři kariéry

Workshop je zaměřený na sebepoznání a možnosti jeho využití při volbě následného vzdělávání. Žáci si během workshopu zmapují své silné stránky a životní hodnoty. Také se seznámí s informačními zdroji, které mohou využít při plánování další vzdělávací dráhy.

Bližší informace k workshopu:

2. Proměny kariéry

Workshop je zaměřený na mapování silných stránek a kompetencí a jejich využití ve světě plném změn. Pozornost je věnována proměnám profesí a tomu, co k jejich vykonávání člověk potřebuje. V průběhu workshopu se žáci seznámí s podobou osobního portfolia.

Bližší informace k workshopu:

Aktuální nabídka workshopů je k dispozici zde

V případě zájmu o jiný termín kontaktujte kariérové poradce na e-mailu: kariera@ccvpardubice.cz nebo tel. 466 536 530.

Objednání workshopu:

1) Online přihlášenízde naleznete databázi našich workshopů. Poté, co si vyberete termín a kliknete na pole přihlásit, stačí pouze vyplnit potřebné údaje a odeslat. Jako účastníka zadáte do systému kontaktní osobu zodpovědnou za objednání workshopu a komunikaci s pracovníky Centra kariérové podpory.

2) Písemněna formuláři Přihláška na workshop pro žáky ZŠ a SŠ – Formulář je ke stažení zde. Po čitelném vyplnění všech údajů a potvrzení vedením školy ji zašlete poštou na adresu CCV Pardubice.

3) Elektronicky – na formuláři Přihláška na workshop pro žáky ZŠ a SŠ – Formulář je ke stažení zde. Po čitelném vyplnění všech údajů a potvrzení vedením školy ji oskenovanou zašlete na e-mailovou adresu: kariera@ccvpardubice.cz.

Termín workshopu Vám bude potvrzen garantem akce. Seznamte se prosím předem s podmínkami účasti žáků na workshopu uvedenými ve „Smlouvě o realizaci workshopů kariérového poradenství pro žáky“. Smlouva je zveřejněna na www.ccvpardubice.cz/soubory.

Metodická podpora a další činnost

Pro osoby poskytující kariérové poradenství na školách Pardubického kraje nabízíme metodickou podporu, a to prostřednictvím webinářů, metodických setkání a konferencí.  O jejich konání jsou průběžně informovány všechny školy v Pardubickém kraji prostřednictvím e-mailů.

Přihlašování na akce Centra kariérové podpory zde

Pro rodiče žáků a studentů také připravujeme ve spolupráci se školami Pardubického kraje informativní setkání v oblasti kariérového poradenství EDUcoffee. Při zájmu o jeho uspořádání na Vaší škole nás prosím kontaktujte.

Mgr. Irena Matějová

Projekt Implementace krajského akčního plánu Pk II

Mgr. Irena Matějová

kariérový poradce


Mgr. Jitka Rathouská

Projekt Implementace krajského akčního plánu Pk II

Mgr. Jitka Rathouská

kariérový poradce


Mgr.  Bc. Lucie Ryšavá

Projekt Implementace krajského akčního plánu Pk II

Mgr. Bc. Lucie Ryšavá

koordinátor projektu


Mgr. Daniela Kramářová

Projekt Implementace krajského akčního plánu Pk II

Mgr. Daniela Kramářová

kariérový poradceVšechny aktivity jsou v rámci projektu IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU PARDUBICKÉHO KRAJE II

RČ: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018321 poskytovány všem školám Pardubického kraje a jejich žákům a studentům zdarma.