MENU

Vzdělávací akce a kurzy DVPP

Nabízíme vzdělávací akce v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP), které jsou akreditovány MŠMT. Nabízíme akce prezenční formou, případně formou webinářů.

Navazujeme na čtyřletou tradici bývalého Pedagogického centra Pardubice. V souladu s ustanovením § 115 zákona č. 561/ 2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání zajišťujeme realizaci akreditovaných vzdělávacích programů, které nabízíme formou Programové nabídky dvakrát ročně. Vzdělávací akce uskutečňujeme v Pardubicích a v dalších okresních regionech v Ústí nad Orlicí, Chrudimi a Svitavách. Kromě pravidelné nabídky realizujeme také akce na klíč pro celé pedagogické sbory.

Učitelé patří k profesi, pro kterou je celoživotní vzdělávání naprosto nezbytné. Pomáháme pedagogům prohlubovat jejich odbornost a rozvíjet jejich kompetence.

Cílem činnosti CCV Pk je zajištění nabídky vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky všech typů škol a školských zřízení. Bez soustavného prohlubování odborných znalostí a zkušeností učitelů a zvyšování kvality jejich práce by systém vzdělávání nemohl efektivně fungovat.

Naše nabídka

  • je vyvážená z hlediska rozmanitosti obsahu i forem,
  • dokáže reagovat na přímé požadavky a potřeby učitelů,
  • zohledňuje postřehy České školní inspekce, požadavky KÚ, zřizovatelů i státní priority. 
Z hlediska formy se jedná o akce jednorázové i dlouhodobé, kurzy, semináře a workshopy. Vzdělávací programy musí vést nejenom k získávání nových poznatků, ale i k osvojení nových forem výuky, k seznámení s metodikou výuky, s využitím nových prvků zejména ICT technologií ve výuce. Významnou roli sehrává CCV Pk při aplikaci rámcových vzdělávacích programů, vytváření a ověřování ŠVP do praxe škol a při přípravě nové maturity.