MENU

Zde naleznete důležité a zajímavé odkazy:

Kariérové poradenství

Inspirativní weby

https://www.euroguidance.cz Evropská síť pro podporu kariérového poradenství

https://bit.ly/39mg761 Praktický průvodce pro kariérového poradce pro 21. století přináší přehled kariérových teorií, pohled na proměnu společnosti na počátku 21. století a inspiraci aktivitami využívanými v poradenské praxi.

https://bit.ly/3iOLDfY Projekt P - KAP

https://www.infoabsolvent.cz  Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce (včetně sekce “kam na školu-obory, školy a profese”)

https://bit.ly/3a2qIlG Pracovní sešit pro kariérové poradce na ZŠ, pro koordinátora kariérového poradenství a vedení školy, reflexe nad systémem kariérového poradenství a vzdělávání na škole vč. ukázek aktivit pro práci se žáky

https://www.pruvodcerodice.cz  Jak spolu s dítětem zvládnout volbu povolání? Průvodce rodiče. Podpora dítěte v rámci výchovy (doma i na škole) vhodné pro rodiče dítěte jakéhokoliv věku, i pro výchovné a kariérové poradce

https://konferencekp.cz/aktuality  Výstup z evropské online konference „Kariérové poradenství a vzdělávání ve světě vzhůru nohama“, která se konala v listopadu 2020 v Praze

Inspirativní knihy

Hofert, S. Odhalte své silné stránky! Zjistěte, co ve vás je. Grada, 2016. https://bit.ly/2ND1bb4

Wapnick, E. Kniha pro multipotenciály. Buďte vším, čím chcete. Portál, 2019. Je určena všem, kdo se nechtějí věnovat jednomu oboru a ostatní zájmy odsunout stranou. Kniha mimo jiné představuje 4 modely práce, které ukazují, jak si namodelovat spokojený život z více prací. https://bit.ly/3ptQm9B

Navarová, S. & Lancová, M. Diagnostika v kariérovém poradenství. Praktické dotazníky pro kariérové poradce. Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o. 2019. https://bit.ly/3iTQfBr

Navarová, S. Rozvoj kariérového poradce. Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o. 2019. https://bit.ly/39nR4iQ