MENU

Projektové řízení

Poskytneme Vám individuální poradenství pro úspěšnou přípravu a realizaci Vašich projektů. Poradíme Vám, jak formulovat projektový záměr, zpracovat projektovou žádost.

Můžete využít:

Konzultace při přípravě projektového záměru a realizaci projektu (finanční řízení, výkaznictví, pracovně-právní problematika).


Pro Šablony nabízíme školám metodickou pomoc při řízení a výkaznictví projektu:

  • Průběžné konzultace k sestavení rozpočtu, k závaznému výkaznictví projektu
  • Odborná pomoc při práci v informačních systémech souvisejících s projektem
  • Konzultace online, osobně na CCV dle dohody
  • Konzultace při zpracování Zprávy o realizaci vč. kontroly příloh v závazných termínech
  • Kontrola naplňování indikátorů při přípravě Zprávy o realizaci
  • Kontrola vizuální identity povinných materiálů

Pro zajištění služby je nutná kontaktní osoba ve škole. Jedná se o smluvní vztah, registrace školy je možná do naplnění kapacity.