MENU

Historie a úspěchy CCV

Od našeho vzniku v roce 2006 se věnujeme vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení a postupně portfolio našich aktivit rozšiřujeme o vzdělávání na míru. 

  • Každý rok realizujeme více než 300 vzdělávacích programů s průměrnou účastí 6 500 účastníků. Vzděláváme pracovníky škol a školských zařízení. Většinou jde o akreditované vzdělávací programy DVPP v různém rozsahu,
    od 4 až do 250 hodin, dle aktuální poptávky škol a školských zařízení. 
  • Od roku 2009 je naše nabídka vzdělávacích aktivit významně podpořena doplňkovými finančními zdroji realizovaných projektů fondů EU programového období 2007 až 2015. Celkově bylo v období 2009 až 2015 realizováno 9 projektů v objemu více než 41 mil. Kč. V dalším programovém období byl od roku 2016 do 31. 8. 2019 realizován projekt na podporu inkluzivního vzdělávání v objemu více než 30 mil. Kč.
  • V roce 2020 jsme zahájili realizaci osmého ročníku úspěšného projektu TECHNOhrátky. Hlavním cílem projektu TECHNOhrátky je podpora technických profesí a řemesel a zvýšení zájmu u žáků základních škol o technické vzdělávání. Současně je cílem popularizace technických a odborných oborů vyučovaných středními odbornými školami Pardubického kraje, zvýšení zájmu o jejich volbu a studium osvětovou i zábavnou formou. TECHNOhrátky
    v letošním roce přivítaly jubilejního 12 000. žáka, jenž se do tohoto projektu zapojil.