MENU

Kvalifikační kurzy

Kromě samostatných kurzů a seminářů nabízíme rozsáhlejší vzdělávací programy a studia, poskytující vzdělání potřebné pro dosažení nebo zvýšení kvalifikace ve školství.

Kvalifikační vzdělávání – akreditované vzdělávání podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

Naše nabídka kvalifikačního vzdělávání pro pedagogy

 • Studium pro ředitele škol a školských zařízení
 • Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů střední školy, pro učitele praktického vyučování střední školy, pro učitele odborného výcviku střední školy, pro učitele uměleckých odborných předmětů v základní umělecké škole, střední škole a konzervatoří
 • Studium pedagogiky pro vychovatele
 • Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající komplexní přímou pedagogickou činnost
 • Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga
 • Prevence sociálně patologických jevů / Studium k výkonu specializovaných činností

Jednotlivé programy podrobněji

Studium pro ředitele škol a školských zařízení

 • Vzdělávací program je základní přípravou školských manažerů a je zaměřen na získání a zvýšení profesních znalostí a dovedností v oblasti řízení škol a školských zařízení, které jsou kvalifikačním předpokladem pro výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení dle příslušného právního předpisu.
 • Rozsah: 100 hodin (prezenční výuka 100 hodin, odborná stáž 16 hodin, konzultace k závěrečné práci 2 hodiny) a závěrečná zkouška.
 • Prezenční výuka bude realizována ve 13 celodenních blocích.
 • Bližší informace poskytne garant studia:
Mgr. Monika Jirásková

Ředitelství

Mgr. Monika Jirásková

ředitelka organizaceStudium pedagogiky pro učitele odborných předmětů střední školy, pro učitele praktického vyučování střední školy, pro učitele odborného výcviku střední školy, pro učitele uměleckých odborných předmětů v základní umělecké škole, střední škole a konzervatoří

 • Vzdělávací program je zaměřen na získání znalostí a dovedností v oblasti pedagogiky, didaktiky a psychologie, které jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace učitele.
 • Studium je určeno učitelům odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku SOŠ a SOU, učitelům uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, SOŠ a konzervatořích a učitelům jazykových škol s právem státní závěrečné zkoušky.
 • Rozsah: 128 hodin (prezenční výuka 120 hodin, konzultace k závěrečné práci 8 hodin) a závěrečná zkouška.
 • Prezenční výuka bude realizována v 15 celodenních blocích.
 • Bližší informace poskytne garant studia:
PhDr. Helena Jaklová, Ph.D.

Oddělení vzdělávání - pracoviště Pardubice

PhDr. Helena Jaklová, Ph.D.

referent celoživotního vzdělávání a DVPPStudium pedagogiky pro vychovatele

 • Vzdělávací program je zaměřen na získání znalostí a dovedností v oblasti pedagogiky a psychologie, které jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace vychovatele.
 • Studium je určeno zájemcům o práci vychovatele ve školní družině, školním klubu, domově mládeže, kteří mají ukončené ÚSO vzdělání (maturitu v nepedagogickém oboru), VOŠ nebo vysokoškolské vzdělání (v nepedagogickém oboru).
 • Rozsah: 80 hodin prezenční výuky, 40 hodin pedagogické praxe.
 • Prezenční výuka bude realizována v 10 celodenních blocích, pedagogická praxe v 5 celodenních blocích.
 • Bližší informace poskytne garant studia:
PhDr. Helena Jaklová, Ph.D.

Oddělení vzdělávání - pracoviště Pardubice

PhDr. Helena Jaklová, Ph.D.

referent celoživotního vzdělávání a DVPPStudium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající komplexní přímou pedagogickou činnost

Vzdělávací program je zaměřen na získání znalostí a dovedností v oblasti pedagogiky a psychologie, které jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace pedagoga volného času. Absolvent studia získá odbornou kvalifikaci pro výkon praxe pedagoga volného času vykonávajícího komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání.
 • Studium je určeno zájemcům o práci pedagoga volného času, kteří mají minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou.
 • Rozsah: 120 hodin prezenční výuky a závěrečná zkouška.
 • Prezenční výuka bude realizována v 15 celodenních blocích.
 • Bližší informace poskytne garant studia:
PhDr. Helena Jaklová, Ph.D.

Oddělení vzdělávání - pracoviště Pardubice

PhDr. Helena Jaklová, Ph.D.

referent celoživotního vzdělávání a DVPPPokud se přihlašujete jako soukromý účastník (ne přes IČ školy), přihlášky k jednolivým studiím naleznete v sekci Co nabízíme, Soubory ke stažení.


Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga (místo konání Ústí nad Orlicí)

 • Vzdělávací program je zaměřen na získání znalostí a dovedností v oblasti pedagogiky a psychologie, které jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace asistenta pedagoga.
 • Studium je určeno zájemcům o práci asistenta pedagoga, kteří mají mají úspěšně ukončené minimálně středoškolské vzdělání s maturitou
 • Rozsah: 80 hodin prezenční výuky, 40 hodin odborná praxe a závěrečná zkouška.
 • Prezenční výuka bude realizována v 10 celodenních blocích.
 • Bližší informace poskytne garant studia:


Michaela Boková

Oddělení vzdělávání - pracoviště Ústí nad Orlicí

Michaela Boková

vedoucí oddělení vzdělávání, referent celoživotního vzdělávání a DVPPStudium pedagogiky pro asistenty pedagoga (místo konání Pardubice)

 • Vzdělávací program je zaměřen na získání znalostí a dovedností v oblasti pedagogiky a psychologie, které jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace asistenta pedagoga.
 • Studium je určeno zájemcům o práci asistenta pedagoga, kteří mají mají úspěšně ukončené minimálně středoškolské vzdělání s maturitou
 • Rozsah: 80 hodin prezenční výuky, 40 hodin odborná praxe a závěrečná zkouška.
 • Prezenční výuka bude realizována v 10 blocích.
 • Bližší informace poskytne garant studia:
Leona Mašková

Oddělení vzdělávání - pracoviště Pardubice

Leona Mašková

referent celoživotního vzdělávání a DVPPPokud se přihlašujete jako soukromý účastník (ne přes IČ školy), přihlášky k jednolivým studiím naleznete v sekci Co nabízíme, Soubory ke stažení.

Prevence sociálně patologických jevů / Studium k výkonu specializovaných činností

 • Specializační studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů pro výkon činnosti školního metodika prevence.
 • Studium je určeno učitelům, kteří činnost metodika prevence na školách vykonávají nebo by chtěli vykonávat.
 • Rozsah: 250 hodin (prezenční výuka 210 hodin, distanční výuka 20 hodin a stáž na odborných pracovištích 20 hodin, a závěrečná zkouška.
 • Prezenční výuka bude realizována dle stanoveného rozvrhu v celodenních blocích v průběhu dvou školních roků.
 • Bližší informace poskytne garant studia:
Leona Mašková

Oddělení vzdělávání - pracoviště Pardubice

Leona Mašková

referent celoživotního vzdělávání a DVPP