MENU

Kvalifikační kurzy

Kromě samostatných kurzů a seminářů nabízíme rozsáhlejší vzdělávací programy a studia, poskytující vzdělání potřebné pro dosažení nebo zvýšení kvalifikace ve školství.

Kvalifikační vzdělávání – akreditované vzdělávání podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

Naše nabídka kvalifikačního vzdělávání pro pedagogy

 • Studium pro ředitele škol a školských zařízení
 • Studium pedagogiky
 • Studium pedagogiky pro vychovatele
 • Studium pedagogiky pro pedagogy volného času (120 hodin)
 • Studium pro asistenty pedagoga
 • Prevence sociálně patologických jevů / Studium k výkonu specializovaných činností

Přihlášky k jednolivým studiím naleznete v sekci Co nabízíme, Soubory ke stažení.

Jednotlivé programy podrobněji

Studium pro ředitele škol a školských zařízení

 • Vzdělávací program je základní přípravou školských manažerů a je zaměřen na získání a zvýšení profesních znalostí a dovedností v oblasti řízení škol a školských zařízení, které jsou kvalifikačním předpokladem pro výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení dle příslušného právního předpisu.
 • Rozsah: 100 hodin (prezenční výuka 100 hodin, odborná stáž 16 hodin, konzultace k závěrečné práci 2 hodiny) a závěrečná zkouška.
 • Prezenční výuka bude realizována ve 13 celodenních blocích.
 • Bližší informace poskytne garant studia:
Mgr. Monika Jirásková

Ředitelství

Mgr. Monika Jirásková

ředitelka organizaceStudium pedagogiky

 • Vzdělávací program je zaměřen na získání znalostí a dovedností v oblasti pedagogiky, didaktiky a psychologie, které jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace učitele.
 • Studium je určeno učitelům odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku SOŠ a SOU, učitelům uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, SOŠ a konzervatořích a učitelům jazykových škol s právem státní závěrečné zkoušky.
 • Rozsah: 128 hodin (prezenční výuka 120 hodin, konzultace k závěrečné práci 8 hodin) a závěrečná zkouška.
 • Prezenční výuka bude realizována v 15 celodenních blocích.
 • Bližší informace poskytne garant studia:
Mgr. Monika Jirásková

Ředitelství

Mgr. Monika Jirásková

ředitelka organizaceStudium pedagogiky pro vychovatele

 • Vzdělávací program je zaměřen na získání znalostí a dovedností v oblasti pedagogiky a psychologie, které jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace vychovatele.
 • Studium je určeno zájemcům o práci vychovatele ve školní družině, školním klubu, domově mládeže, kteří mají vyšší odborné vzdělání (absolutorium na VOŠ v nepedagogickém oboru) nebo vysokoškolské vzdělání (absolutorium na VŠ v nepedagogickém oboru).
 • Rozsah: 80 hodin prezenční výuky a závěrečná zkouška.
 • Prezenční výuka bude realizována v 10 celodenních blocích.
 • Bližší informace poskytne garant studia:
Mgr. Monika Jirásková

Ředitelství

Mgr. Monika Jirásková

ředitelka organizaceStudium pedagogiky pro pedagogy volného času – 120 hod.

Vzdělávací program je zaměřen na získání znalostí a dovedností v oblasti pedagogiky a psychologie, které jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace pedagoga volného času. Absolvent studia získá odbornou kvalifikaci pro výkon praxe pedagoga volného času vykonávajícího komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání.
 • Studium je určeno zájemcům o práci pedagoga volného času, kteří mají minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou.
 • Rozsah: 120 hodin prezenční výuky a závěrečná zkouška.
 • Prezenční výuka bude realizována v 15 celodenních blocích.
 • Bližší informace poskytne garant studia:
Mgr. Monika Jirásková

Ředitelství

Mgr. Monika Jirásková

ředitelka organizaceStudium pro asistenty pedagoga

 • Vzdělávací program je zaměřen na získání znalostí a dovedností v oblasti pedagogiky a psychologie, které jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace asistenta pedagoga.
 • Studium je určeno zájemcům o práci asistenta pedagoga, kteří mají mají úspěšně ukončené základní vzdělání
 • Rozsah: 80 hodin prezenční výuky, 40 hodin odborná praxe a závěrečná zkouška.
 • Prezenční výuka bude realizována v 10 celodenních blocích.
 • Bližší informace poskytne garant studia:


Michaela Boková

Oddělení vzdělávání - pracoviště Ústí nad Orlicí

Michaela Boková

vedoucí oddělení vzdělávání, referent celoživotního vzdělávání a DVPPStudium pedagogiky pro asistenty pedagoga

 • Vzdělávací program je zaměřen na získání znalostí a dovedností v oblasti pedagogiky a psychologie, které jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace asistenta pedagoga.
 • Studium je určeno zájemcům o práci asistenta pedagoga, kteří mají mají úspěšně ukončené minimálně středoškolské vzdělání s maturitou
 • Rozsah: 80 hodin prezenční výuky a závěrečná zkouška.
 • Prezenční výuka bude realizována v 10 celodenních blocích.
 • Bližší informace poskytne garant studia:
Leona Mašková

Oddělení vzdělávání - pracoviště Pardubice

Leona Mašková

referent celoživotního vzdělávání a DVPPPrevence sociálně patologických jevů / Studium k výkonu specializovaných činností

 • Specializační studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů pro výkon činnosti školního metodika prevence.
 • Studium je určeno učitelům, kteří činnost metodika prevence na školách vykonávají nebo by chtěli vykonávat.
 • Rozsah: 250 hodin (prezenční výuka 210 hodin, distanční výuka 20 hodin a stáž na odborných pracovištích 20 hodin, a závěrečná zkouška.
 • Prezenční výuka bude realizována dle stanoveného rozvrhu v celodenních blocích v průběhu dvou školních roků.
 • Bližší informace poskytne garant studia:
Leona Mašková

Oddělení vzdělávání - pracoviště Pardubice

Leona Mašková

referent celoživotního vzdělávání a DVPP