MENU

Pravidla pro přihlašování

Věnujte pozornost následujícímu sdělení, předejdeme tak společně případným nedorozuměním. Děkujeme

Způsoby přihlašování

1. Písemně – na formuláři Závazná přihláška

Závaznou přihlášku, která má charakter objednávky, najdete vloženou uprostřed našeho Zpravodaje nebo si ji můžete stáhnout zde . Po čitelném vyplnění všech údajů a potvrzení vedením školy ji zašlete dle sídla Vaší školy nebo školského zařízení poštou na adresu pracoviště do Pardubic nebo Ústí nad Orlicí.

2.  Elektronicky – na formuláři Závazná přihláška

Závaznou přihlášku, která má charakter objednávky, najdete vloženou uprostřed našeho Zpravodaje nebo si ji můžete stáhnout zde . Po čitelném vyplnění všech údajů a potvrzení vedením školy ji oskenovanou zašlete na e-mailovou adresu info@ccvpardubice.cz. Vaše žádost je vyřízena v momentě, kdy Vám přijde vyrozumění o jejím přijetí. Pokud se tak nestane, kontaktujte nás.

3. Online přihlášení

Zde najdete databázi všech našich vzdělávacích programů. Poté, co si vyberete vzdělávací program a kliknete na pole přihlásit, stačí pouze vyplnit potřebné údaje a odeslat. Pokud si s vyplněním nevíte rady, kontaktujte nás, ochotně Vám poradíme, jak na to.

Termín uzávěrky přihlášek na akci je 10 dnů před začátkem konání příslušného vzdělávacího programu. V odlišných případech je uvedeno datum uzávěrky přímo u daného vzdělávacího programu.

Přihlašovaný účastník zodpovídá za pravdivost údajů uvedených v přihlášce včetně souhlasu ředitele školy s účastí na vzdělávacím programu a s úhradou poplatku ze zdrojů školy.

V případě účasti na webináři je odkaz k připojení určen POUZE přihlášenému účastníkovi a je vázán na úhradu účastnického poplatku. Ředitel školy, školského zařízení a účastník se zavazují, že zajistí, aby přenos webináře nebyl veřejný a byla tak zajištěna autorská práva přednášejících.

Úhrada účastnického poplatku

Účastnický poplatek lze hradit následujícím způsobem:

1. v hotovosti u prezence – účastník obdrží doklad o platbě;

2. fakturou - všechny vzdělávací programy budou fakturovány ředitelství právního subjektu.

Fakturace bude provedena za právní subjekt včetně všech jeho součástí a všechny vzdělávací programy v příslušném měsíci v prvním týdnu následujícího měsíce. Pokud má vzdělávací program více částí, vyfakturuje se celý účastnický poplatek v prvním měsíci po realizaci první části. Následné storno nelze realizovat a nelze se ani na jednotlivé části zvlášť přihlašovat.

Způsob platby uvádí účastník na přihlášce (1 – hotovost, 2 – faktura).

Storno poplatky

Jednodenní vzdělávací programy:

Ze závažných důvodů lze účast na vzdělávacím programu stornovat 5 pracovních dnů před zahájením semináře, a to písemně nebo e‑mailem. Rovněž písemně nebo e-mailem je zapotřebí omluvit každou nepřítomnost na vzdělávacím programu i s uvedením všech identifikačních údajů (jméno, prvních 6 znaků data narození, škola, kód, název a termín semináře).

Přihláška i její storno je účetním dokladem. V případě obdržení storna do 3 pracovních dnů před zahájením vzdělávacího programu účtujeme poplatek ve výši 50 % z celkové ceny účastnického poplatku. Na pozdější storno nemůžeme brát, bohužel, zřetel – bude vám účtována plná výše účastnického poplatku. Den konání vzdělávacího programu se do lhůty storna nezapočítává.

Vícedenní programy:

U vícedenních vzdělávacích programů je bezplatná stornovací doba účastnického poplatku 14 dnů před termínem vzdělávacího programu. Den konání se do lhůty storna nezapočítává.

Kvalifikační studia:

U kvalifikačních studií je bezplatná stornovací doba 28 kalendářních dnů před termínem zahájení. Při obdržení storna do 14 kalendářních dnů před termínem zahájení účtujeme storno poplatek ve výši 50% z celkové ceny účastnického poplatku, na pozdější storno nebude brán zřetel. Storno lze provést pouze písemně s uvedením všech identifikačních údajů (jméno, 6 číslic data narození, škola, kód vzdělávacího programu, název a termín). Den zahájení studia se do lhůty storna nezapočítává.

Za přihlášeného účastníka, který se nemůže zúčastnit vzdělávacího programu, lze vyslat náhradníka. O jakékoliv změně je však třeba včas informovat garanta vzdělávacího programu - referenta CCV Pardubice uvedeného u vzdělávacího programu jako garant semináře. Současně je třeba zaslat přihlášku s údaji o přihlašovaném náhradníkovi.

V případě neomluvené účasti se účtuje stornovací poplatek ve výši 100% účastnického poplatku.

Doplňující informace

Zrušení plánovaného vzdělávacího programu pro nízký počet účastníků, přeložení termínu (při onemocnění lektora) nebo změna místa konání bude přihlášeným včas telefonicky nebo e-mailem oznámeno a na webových stránkách červeně u konkrétního vzdělávacího programu označeno. Než odejdete na vzdělávací seminář, přesvědčte se o správném místě konání a správném čase na www.ccvpardubice.cz.

  • Bude-li vzdělávací program různých důvodů přeložen, obdržená přihláška zůstává v platnosti pro uvedený kalendářní rok.
  • Pokud je vzdělávací program tvořen z několika částí, jedná se o cyklus. V tomto případě se přihlašujete pouze jedenkrát, a to na celý cyklus.
  • Na všechny nabízené vzdělávací programy musí být zaslány přihlášky. Bez podání přihlášky se akce nelze účastnit.
  • Vzdělávacích programů se mohou zúčastňovat mimoškolští pracovníci (státní správa, členové Rady školy, Klubu rodičů, ostatní veřejnost aj.). Platí pro ně stejná pravidla přihlašování. Podáním přihlášky se účastník i vysílající organizace zavazují dodržovat všechna výše uvedená pravidla.