MENU

Rekvalifikace – programy akreditované v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků vedoucí k získání kvalifikace

Rekvalifikace – informace pro zájemce o studium 

V souvislosti s novelou zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění, je od 1. 9. 2023 umožněno programy akreditované v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků vedoucí k získání kvalifikace považovat za rekvalifikaci, a tedy je financovat z prostředků aktivní politiky zaměstnanosti (APZ).
Bližší informace naleznete zde:
https://www.ccvpardubice.cz/soubory