MENU

Studium pro ředitele škol a školských zařízení

Kód kurzu: 1806140

Lektor: kolektiv lektorů CCV Pardubice

Doporučeno pro: pedagogické pracovníky, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci ředitele školy nebo školského zařízení, ředitelům škol a školských zařízení, kteří nesplňují kvalifikační požadavky dle zákona. Kurz je současně určen dalším vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení, kteří jsou pověřeni vedením lidí a podílejí se na řídících a kontrolních chodech organizace.

Účastnický poplatek: 7500 Kč