MENU

Mimořádné opatření MZd - poskytování vzdělávacích a poradenských služeb


 

V souladu s aktuálním Mimořádným opatřením MZd s účinností od 14. BŘEZNA 2022 probíhá realizace VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ, včetně praxí a závěrečných zkoušek a realizaci služeb v oblasti KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ PREZENČNÍ FORMOU v plném rozsahu nabídky CCV Pardubice (mimo akce označené v nabídce symbolem „online forma“)

CCV Pardubice jako poskytovatel služeb zodpovídá za dodržování podmínek vyhlášených v rámci vydaného Opatření, tzn.:
- Vstoupit do prostor CCV Pardubice (popřípadě pronajatých nebo vypůjčených prostor) mohou  pouze klienti vzdělávacích akcí a klienti poradenství (včetně doprovodu), kteří splní podmínky stanovené v aktuálním Mimořádném opatření MZd, tedy musí jít o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.
- již není nutné při pořádání vzdělávacích akcí a zkoušek dodržovat opatření týkající se povinnosti nosit ochranné prostředky dýchacích cest.

Pro komunikaci s CCV Pardubice upřednostňujte kontakt telefonicky a emailem:
E-mail: info@ccvpardubice.cz
Telefon pracoviště Pardubice: 466 536 530
Telefon pracoviště Ústí nad Orlicí: 465 529 669

Informace k podmínkám poskytování služeb jsou průběžně aktualizovány na www.ccvpardubice.cz, doporučujeme klientům sledovat naše webové stránky.

Děkujeme za dodržování MO i preventivních opatření

kolektiv pracovníků CCV Pardubice