CCV Pardubice

    Výkon opatrovnictví na malých obcích
 Kód akce: 7702183 
 Název akce: Výkon opatrovnictví na malých obcích 
 Termín konání: 20.června 2018 od 08:30 
 Rozsah akce: 4 hodiny
 Místo konání: Žamberk 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Seminář je určen zejména pro starosty malých obcí. Je zaměřen prakticky, tedy na řešení konkrétních situací. Je určen obcím, které již opatrovnictví vykonávají, ale i obcím, které opatrovníky prozatím nejsou.  
 Doporučeno pro: Starostky, starostové, místostarostky, místostarostové obcí Pardubického kraje případně další volení zástupci samosprávy 
 Lektor: Bc. Olga Forejtová,
 
 Garant: Bc. Michaela Mzyková 
 Účastnický poplatek: 0 Kč 
 Tematická náplň: Seminář je určen zejména pro starosty malých obcí. Je zaměřen prakticky, tedy na řešení konkrétních situací. Je určen obcím, které již opatrovnictví vykonávají, ale i obcím, které opatrovníky prozatím nejsou. Budou řešeny mimo jiné i tyto otázky: Jak postupovat v situacích, kdy v obci žije osoba, jejíž schopnost právně jednat je v některé oblasti narušena? Jakým způsobem situaci řešit? Na koho se obrátit? Je nutné, aby vždy došlo k omezení svéprávnosti? V jakých případech postačuje mírnější opatření bez omezení svéprávnosti? Jaké jsou druhy opatrovnictví? Jak opatrovnictví vzniká a zaniká? Budou vysvětleny postupy po jmenování do funkce opatrovníka – role veřejného opatrovníka, převzetí opatrovnictví, výkon opatrovnictví, ukončení opatrovnictví. 
 Poznámka:  

Akce zrušena