CCV Pardubice

    Novela zákona o pohřebnictví
 Kód akce: 7701182 
 Název akce: Novela zákona o pohřebnictví 
 Termín konání: 23.dubna 2018 od 08:30 
 Rozsah akce: 6 vyučovacích hodin
 Místo konání: Ústí nad Orlicí, Hotel UNO 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Cílem semináře je seznámit účastníky s novelou zákona o pohřebnictví účinnou od 1. 9. 2017. Rozebrána bude zejména problematika povinností obcí při zajišťování pohřbení, provozování veřejných pohřebišť, vedení evidencí, regulace cen při oceňování služeb a dalších záležitostí. Využito bude i praktických zkušeností, které se mohou podílet na zkvalitnění výkonu v této oblasti. Současně bude vytvořen prostor pro diskusi a výměnu zkušeností s aplikací nového občanského zákoníku na úseku pohřebnictví, pro aktuální poznatky z kontrol na pohřebištích a z aplikační praxe. 
 Doporučeno pro: Starostky, starostové, místostarostky, místostarostové obcí Pardubického kraje případně další volení zástupci samosprávy 
 Lektor: Mgr. Tomáš Kotrlý Th.D.,
 
 Garant: Bc. Michaela Mzyková 
 Účastnický poplatek: 0 Kč 
 Tematická náplň:  
 Poznámka:  

Akce již proběhla