CCV Pardubice

    Jak na inkluzi prostřednictvím diferenciace a individualizace výuky?
 Kód akce: 4004191 
 Název akce: Jak na inkluzi prostřednictvím diferenciace a individualizace výuky? 
 Termín konání: 15.října 2018 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Přehled témat aneb co by měl učitel umět a znát: 1. vědět PROČ je dobré výuku měnit 2. znát a umět poznávat své žáky. 3. vytvářet/zajistit podnětný prostor pro učení a pestré materiálně technické zázemí 4. vytvářet/zajistit podnětné a bezpečné sociálně komunikativní prostředí 5. znát metody aktivního učení a jejich používání v rámci modelu třífázového učení E-U-R 6. umět efektivně plánovat a řídit skupinové a kooperativní vyučování 7. umět formulovat funkční cíle 8. znát různé typy projektů a specifické způsoby jejich přípravy a realizace 9. efektivně hodnotit žáky a jejich práci (procesy a produkty) a vést žáky k sebehodnocení 10. vyhodnocovat úspěšnost vlastní práce a výuky Seminář proběhne formou kombinace individuální a skupinové práce, diskuse budou probíhat v komunitním kruhu: 1. představení tématu a cílů semináře 2. představení lektora a účastníků 3. snos myšlenek na téma: Co umíme? 4. pojmenování vzdělávacích potřeb (resp. očekávání) k tématu ze strany účastníků (Co bychom se chtěli naučit? S čím si nevíme rady? Chtěli bychom odpovědi na tyto otázky…) 5. diferenciace x individualizace, inkluze x integrace 6. prezentace s ukázkami a příklady 7. analýza ukázek 8. plánování dle potřeb účastníků 9. společná reflexe – přijímání a poskytování zpětné vazby k prezentovaným plánům i přípravám  
 Doporučeno pro: učitele a vedoucí pracovníky ZŠ 
 Lektor: Mgr. Jiří Hruška, člen lektorského týmu sdružení PAU
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Přehled témat aneb co by měl učitel umět a znát: 1. vědět PROČ je dobré výuku měnit 2. znát a umět poznávat své žáky. 3. vytvářet/zajistit podnětný prostor pro učení a pestré materiálně technické zázemí 4. vytvářet/zajistit podnětné a bezpečné sociálně komunikativní prostředí 5. znát metody aktivního učení a jejich používání v rámci modelu třífázového učení E-U-R 6. umět efektivně plánovat a řídit skupinové a kooperativní vyučování 7. umět formulovat funkční cíle 8. znát různé typy projektů a specifické způsoby jejich přípravy a realizace 9. efektivně hodnotit žáky a jejich práci (procesy a produkty) a vést žáky k sebehodnocení 10. vyhodnocovat úspěšnost vlastní práce a výuky Seminář proběhne formou kombinace individuální a skupinové práce, diskuse budou probíhat v komunitním kruhu: 1. představení tématu a cílů semináře 2. představení lektora a účastníků 3. snos myšlenek na téma: Co umíme? 4. pojmenování vzdělávacích potřeb (resp. očekávání) k tématu ze strany účastníků (Co bychom se chtěli naučit? S čím si nevíme rady? Chtěli bychom odpovědi na tyto otázky…) 5. diferenciace x individualizace, inkluze x integrace 6. prezentace s ukázkami a příklady 7. analýza ukázek 8. plánování dle potřeb účastníků 9. společná reflexe – přijímání a poskytování zpětné vazby k prezentovaným plánům i přípravám Každý účastník by měl umět: - vlastními slovy definovat pojmy inkluze, diferenciace a individualizace ve vzdělávání - popsat proč je dobré inkluzi zavádět - rozlišit vnější a vnitřní diferenciaci - diferencoval výuku - analyzovat své vzdělávací potřeby směrem k inkluzi  
 Poznámka: Seminář je vhodný do šablon OP VVV. 

Akce již proběhla