CCV Pardubice

    Práce s žáky s diagnostikovanou poruchou autistického spektra (PAS) ze ZŠ a SŠ
 Kód akce: 4002491 
 Název akce: Práce s žáky s diagnostikovanou poruchou autistického spektra (PAS) ze ZŠ a SŠ 
 Termín konání: 12.listopadu 2018 od 09:00 
 Rozsah akce: 5 vyučovacích hodin
 Místo konání: Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Kazuistický seminář bude zaměřený především na práci s případy z praxe ve formě kazuistik či zkušeností z edukace žáků (možné předávání i ústní formou). Účastníci budou za doprovodu lektorky zpracovávat různé případové studie a příklady z praxe. Budou získávat odpovědi na různé praktické otázky, které se týkají edukace žáků s PAS - např. jaké metody práce je vhodné do edukačního procesu přijmout před nástupem žáka s PAS, jak postupovat při přijetí žáka s PAS, jaká opatření lze přijímat při edukační práci v případě navýšení tenzního či problémového chování u žáka s PAS, jak spolupracovat se zákonnými zástupci (propojení motivačních systémů, aplikace uplatňovaných metod v domácím prostředí atd.). Řešeno bude také vytvoření kooperativního vztahu mezi školou a rodinou. Jednotlivé případy budou řešeny týmově s podporou zkušeností lektorky.  
 Doporučeno pro: učitele ZŠ, ŠŠ, VOŠ, asistenty pedagoga 
 Lektor: Mgr. Markéta Jirásková, speciální pedagog a krajská koordinátorka péče o žáky s PAS SPC Svítání, Pardubice
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1000 Kč 
 Tematická náplň: Kazuistický seminář bude zaměřený především na práci s případy z praxe ve formě kazuistik či zkušeností z edukace žáků (možné předávání i ústní formou). Účastníci budou za doprovodu lektorky zpracovávat různé případové studie a příklady z praxe. Budou získávat odpovědi na různé praktické otázky, které se týkají edukace žáků s PAS - např. jaké metody práce je vhodné do edukačního procesu přijmout před nástupem žáka s PAS, jak postupovat při přijetí žáka s PAS, jaká opatření lze přijímat při edukační práci v případě navýšení tenzního či problémového chování u žáka s PAS, jak spolupracovat se zákonnými zástupci (propojení motivačních systémů, aplikace uplatňovaných metod v domácím prostředí atd.). Řešeno bude také vytvoření kooperativního vztahu mezi školou a rodinou. Jednotlivé případy budou řešeny týmově s podporou zkušeností lektorky. Účastníci budou seznámeni s aplikací doporučovaných podpůrných opatření pro edukaci žáka s PAS dle Doporučení školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.  
 Poznámka:  

Akce již proběhla