CCV Pardubice

    Zjištění úrovně čtení a psaní pro nastavení podpůrných opatření
 Kód akce: 4002391 
 Název akce: Zjištění úrovně čtení a psaní pro nastavení podpůrných opatření  
 Termín konání: 16.května 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11 
 Popis spojení:   
 Stručný obsah: Jakým způsobem se vypořádat s 1.stupněm podpůrných opatření a Plánem pedagogické podpory.Jak si zmapovat aktuální úroveň dovednosti číst a psát u dětí, kterým tyto základní činnosti působí potíže. Obsah: 1. Úvod, zjištění očekávání účastníků, seznámení s programem vzdělávací akce 30 minut 2. Plán pedagogické podpory 90 minut - Vyhláška 27 - Podpůrná opatření 1. st - Vyplnění plánu pedagogické podpory po bodech 3. Aktuální diagnostika čtení 90 minut - Proč ji vůbec dělat - Zjištění technické úrovně čtení - Zjištění kvality porozumění čtenému textu - Trénink nově nabytých dovedností 4. Aktuální diagnostika psaní 135 minut - Proč ji vůbec dělat - Zjištění technické kvality písma - Zjištění typu chyb - Zjištění způsobu provádění zpětné kontroly - Zjištění efektivity prováděné zpětné kontroly (dovednost najít a opravit chybu) - Praktické ukázky - Trénink nově nabytých dovedností 4. Shrnutí, závěr – příklady aplikace získaných informací ve školní práci 30 minut Proč a jak provádět aktuální diagnostiku psaní - zjištění technické kvality písma, typu chyb, způsobu provádění zpětné kontroly a její efektivity  
 Doporučeno pro: učitele ZŠ, víceletých gymnázií, speciální pedagogogy 
 Lektor: Mgr. Marie Komárová,
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Jakým způsobem se vypořádat s 1.stupněm podpůrných opatření a Plánem pedagogické podpory.Jak si zmapovat aktuální úroveň dovednosti číst a psát u dětí, kterým tyto základní činnosti působí potíže. Obsah: 1. Úvod, zjištění očekávání účastníků, seznámení s programem vzdělávací akce 2. Plán pedagogické podpory - Vyhláška 27 - Podpůrná opatření 1. st - Vyplnění plánu pedagogické podpory po bodech 3. Aktuální diagnostika čtení - Proč ji vůbec dělat - Zjištění technické úrovně čtení - Zjištění kvality porozumění čtenému textu - Trénink nově nabytých dovedností 4. Aktuální diagnostika psaní - Proč ji vůbec dělat - Zjištění technické kvality písma - Zjištění typu chyb - Zjištění způsobu provádění zpětné kontroly - Zjištění efektivity prováděné zpětné kontroly (dovednost najít a opravit chybu) - Praktické ukázky - Trénink nově nabytých dovedností 4. Shrnutí, závěr – příklady aplikace získaných informací ve školní práci Proč a jak provádět aktuální diagnostiku psaní - zjištění technické kvality písma, typu chyb, způsobu provádění zpětné kontroly a její efektivity Vzhledem k legislativním změnám §16 je první stupeň opatření plně v kompetenci školy, proto je výhodné, bude-li si učitel umět sám stanovit, kde se budování dovednosti číst a psát zastavilo a odkud a jak je tedy nutné zahájit poskytování podpory. 
 Poznámka:  

Akce již proběhla