CCV Pardubice

    Posouzení a podpora vývoje čtení a psaní na prvním stupni ZŠ
 Kód akce: 4001301 
 Název akce: Posouzení a podpora vývoje čtení a psaní na prvním stupni ZŠ 
 Termín konání: 10.prosince 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 hodin
 Místo konání: Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Seminář seznamuje s jednotlivými fázemi vývoje schopností potřebných pro čtení, psaní i s vývojovými fázemi dovedností samotných na začátku školní výuky. Poukazuje na vztahy mezi jednotlivými předpoklady pro čtení, psaní a výkony ve sledované oblasti. Seminář přináší konkrétní materiály pro sledování vývoje dítěte mladšího školního věku v oblasti fonologického uvědomování, zrakového vnímání, prostorové orientace; posléze pro sledování úrovně čtení a psaní. Zároveň zevrubně poukazuje na náměty aktivit určených pro stimulaci sledovaných schopností a dovedností. Podrobný přehled témat výuky: • Základní východiska pro posuzování schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní • Vývoj, možnosti sledování a stimulace vývoje fonologického uvědomování (analýzy, syntézy, diferenciace, fonologické manipulace). • Vývoj, možnosti sledování a stimulace vývoje zrakového vnímání (především zrakové diferenciace rozlišení detailů, polohy prvků). • Vývoj, možnosti sledování a stimulace vývoje prostorové a pravo-levé orientace. • Posouzení úrovně čtenářských dovedností (čtenářské techniky, přesnosti čtení, automatizace dekódování, vnímání obsahu čteného, informační zisk) • Posouzení úrovně písemného projevu (grafické provedení, obsah psaného z hlediska chybovosti – specifická a gramatická chybovost) • Možnosti posilování, reedukace oslabených funkcí  
 Doporučeno pro: pedagogové 1. stupně ZŠ, pedagogičtí pracovníci školních poradenských pracovišť, speciální pedagogové školských poradenských zařízení 
 Lektor: Mgr. Jiřina Bednářová,
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Seminář seznamuje s jednotlivými fázemi vývoje schopností potřebných pro čtení, psaní i s vývojovými fázemi dovedností samotných na začátku školní výuky. Poukazuje na vztahy mezi jednotlivými předpoklady pro čtení, psaní a výkony ve sledované oblasti. Seminář přináší konkrétní materiály pro sledování vývoje dítěte mladšího školního věku v oblasti fonologického uvědomování, zrakového vnímání, prostorové orientace; posléze pro sledování úrovně čtení a psaní. Zároveň zevrubně poukazuje na náměty aktivit určených pro stimulaci sledovaných schopností a dovedností. Podrobný přehled témat výuky: • Základní východiska pro posuzování schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní • Vývoj, možnosti sledování a stimulace vývoje fonologického uvědomování (analýzy, syntézy, diferenciace, fonologické manipulace). • Vývoj, možnosti sledování a stimulace vývoje zrakového vnímání (především zrakové diferenciace rozlišení detailů, polohy prvků). • Vývoj, možnosti sledování a stimulace vývoje prostorové a pravo-levé orientace. • Posouzení úrovně čtenářských dovedností (čtenářské techniky, přesnosti čtení, automatizace dekódování, vnímání obsahu čteného, informační zisk) • Posouzení úrovně písemného projevu (grafické provedení, obsah psaného z hlediska chybovosti – specifická a gramatická chybovost) • Možnosti posilování, reedukace oslabených funkcí Cílem programu je seznámit pedagogy s možnostmi a metodami posouzení úrovně schopností potřebných pro zvládání čtení a psaní a posléze dovedností dítěte číst a psát. Posouzení úrovně schopností a dovedností dítěte je chápáno jako podklad pro podporu rozvoje oslabených funkcí, jako východisko pro diferencovanou výuku, vytváření podpůrných opatření, v případě potřeby pro vytváření plánu pedagogické podpory, individuálního vzdělávacího plánu.  
 Poznámka: Seminář je vhodný k zařazení do šablon OP VVV. 

Akce již proběhla