CCV Pardubice

    Spolupráce učitele a asistenta pedagoga
 Kód akce: 4001180 
 Název akce: Spolupráce učitele a asistenta pedagoga 
 Termín konání: Od 24.května 2018 do 18.června 2018 od 09:00 
 Rozsah akce: 16 hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18, 19 zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Program vychází z priorit MŠMT k systémové podpoře společného vzdělávání žáků a je zaměřený na spolupráci mezi učitelem a asistentem pedagoga, který je přidělen dítěti nebo ke třídě. Obsah semináře je rozdělen do dvou osmi hodinových modulů. Součástí každého modulu je diskuse o možných reálných situacích, které se mohou v rámci spolupráce objevit. Obsah: 1. MODUL - Role AP na škole – (8 hod.) – Mgr. Marika Kropíková • Legislativní rámec – 4 hodiny a) kompetence asistenta pedagoga z pohledu zákona o pedagogických pracovnících (2 hod.) b) kompetence asistenta pedagoga ve třídě (1 hod.) c) kompetence ostatních pedagogických pracovníků školy (1hod.) • Způsoby spolupráce mezi pedagogy a asistentem pedagoga – 4 hodiny a) konkrétní způsoby spolupráce mezi jednotlivými vyučujícími v dané třídě a asistentem pedagoga – AP pro třídu - AP k žákovi zařazenému do třídy 2. MODUL–Komunikační dovednosti APx učitel x rodič – ( 8 hod.) – Mgr. Dana Forýtková • Asertivní chování – 6 hodin a) asertivní techniky–vysvětlení a nácvik jednotlivých asertivních technik, b) řešení konfliktu, obrana před manipulací, přijatelný kompromis, konstruktivní kritika, přijetí pochvaly • Praktický nácvik– 2 hodiny a) pozitivní hodnocení sebe - hodnocení postojů, způsoby jednání, zvládání emocí b) pozitivní hodnocení druhých – vyjádření uznání, účinnost pochvaly, připisování pozitivních vlastností druhým, správná reakce na pochvalu a akceptace druhého  
 Doporučeno pro: pedagogické pracovníky ZŠ, G, SŠ nebo učitele celých pedagogických sborů (ZŠ, G, SŠ) 
 Lektor: PhDr. Jana Mervartová, dětský psycholog, Proximity, Ústí nad Orlicí
Bc. Irena Tlapáková, OŠMS KÚ Pardubického kraje - gesce vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzd. potřebami
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 2900 Kč 
 Tematická náplň: Program vychází z priorit MŠMT k systémové podpoře společného vzdělávání žáků a je zaměřený na spolupráci mezi učitelem a asistentem pedagoga, který je přidělen dítěti nebo ke třídě. Obsah semináře je rozdělen do dvou osmi hodinových modulů. Součástí každého modulu je diskuse o možných reálných situacích, které se mohou v rámci spolupráce objevit. Obsah: 1. MODUL - Role AP na škole – (8 hod.) – Bc. Tlapáková Irena • Legislativní rámec – 4 hodiny a) kompetence asistenta pedagoga z pohledu zákona o pedagogických pracovnících (2 hod.) b) kompetence asistenta pedagoga ve třídě (1 hod.) c) kompetence ostatních pedagogických pracovníků školy (1hod.) • Způsoby spolupráce mezi pedagogy a asistentem pedagoga – 4 hodiny a) konkrétní způsoby spolupráce mezi jednotlivými vyučujícími v dané třídě a asistentem pedagoga – AP pro třídu - AP k žákovi zařazenému do třídy 2. MODUL – Komunikační dovednosti APx učitel x rodič – (8 hod.) – PhDr. Jana Mervartová • Asertivní chování – 6 hodin a) asertivní techniky–vysvětlení a nácvik jednotlivých asertivních technik, b) řešení konfliktu, obrana před manipulací, přijatelný kompromis, konstruktivní kritika, přijetí pochvaly • Praktický nácvik– 2 hodiny a) pozitivní hodnocení sebe - hodnocení postojů, způsoby jednání, zvládání emocí b) pozitivní hodnocení druhých – vyjádření uznání, účinnost pochvaly, připisování pozitivních vlastností druhým, správná reakce na pochvalu a akceptace druhého Účastník se seznámí s kompetencemi asistenta pedagoga dle zákona o pedagogických pracovnících a pracovní náplni AP, naučí se aplikovat nové poznatky do prostředí školního kolektivu, rozlišovat motivaci a manipulaci a zacházení s nimi, práci s reflexí a sebereflexí a osvojí si principy verbální a neverbální komunikace aschopnost asertivního jednání.  
 Poznámka: Pozor změna termínu z důvodu onemocnění paní lektorky (5.-6.února) Vzdělávací program proběhne ve dvou dnech: 24. 5. a 18.6.2018, vždy 9-15 hodin. Poplatek je za obě části. Program je vhodný k zařazení do šablon OP VVV. 

Akce již proběhla