CCV Pardubice

    Cabri v interaktivní výuce (začátečníci)
 Kód akce: 2014100 
 Název akce: Cabri v interaktivní výuce (začátečníci) 
 Termín konání: Od 10.října 2019 do 17.října 2019 od 13:30 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: • Programy Cabri, prostředí programu Cabri Plus – Didaktické applety na webu tvůrce a další zdroje – Prostředí programu Cabri Plus, nástroje, nápověda • Typy objektů, úprava vlastností objektů – vzhled – Stopa objektu, zobrazení • Principy interaktivních konstrukcí, předefinování objektů – Planimetrie, demonstrace základních pouček a vztahů • Interaktivní prvky programu, zápis konstrukce – Planimetrické konstrukční úlohy – Diskuse řešení úlohy • Čísla a výrazy – Čísla, výrazy, texty – Předpis a graf funkce, bod na grafu, práce s osami • Soustava souřadnic a její změna, bod a vektor, souřadnice a rovnice – Analytické geometrie lineárních útvarů v rovině, kružnice • Animace – základy práce s Množinou bodů • Seznámení s programem Cabri 3D – Principy modelování geometrických objektů, měření, volba zobrazení – Demonstrace základních prostorových vztahů  
 Doporučeno pro: pedagogy ZŠ a SŠ 
 Lektor: RNDr. Šárka Gergelitsová Ph.D.,
 
 Garant: Bc. Michaela Mzyková 
 Účastnický poplatek: 0 Kč 
 Tematická náplň: • Programy Cabri, prostředí programu Cabri Plus – Didaktické applety na webu tvůrce a další zdroje – Prostředí programu Cabri Plus, nástroje, nápověda • Typy objektů, úprava vlastností objektů – vzhled – Stopa objektu, zobrazení • Principy interaktivních konstrukcí, předefinování objektů – Planimetrie, demonstrace základních pouček a vztahů • Interaktivní prvky programu, zápis konstrukce – Planimetrické konstrukční úlohy – Diskuse řešení úlohy • Čísla a výrazy – Čísla, výrazy, texty – Předpis a graf funkce, bod na grafu, práce s osami • Soustava souřadnic a její změna, bod a vektor, souřadnice a rovnice – Analytické geometrie lineárních útvarů v rovině, kružnice • Animace – základy práce s Množinou bodů • Seznámení s programem Cabri 3D – Principy modelování geometrických objektů, měření, volba zobrazení – Demonstrace základních prostorových vztahů Seznámit se s možnostmi programu Cabri Plus a informovat o programu Cabri 3D. Ovládnout prostředí programu Cabri Plus, zejména jeho přímé nástroje a funkce do té míry, aby bylo možné program běžně a rutinně využívat ve výuce interaktivním způsobem. Ukázat si větší počet konkrétních příkladů využití programu k motivaci, k zefektivnění výuky a k usnadnění vlastní přípravy na výuku. Rozšířit povědomí o možnostech využití programu Cabri Plus. Ovládnout pokročilejší volby prostředí programu, orientovat se v nabízených nástrojích a využívat možnosti vkládání textu pro následné využití v hodině nebo pro přípravu dalších materiálů či přípravu žáků.  
 Poznámka: Seminář je vhodný do šablon OP VVV. 

Akce již proběhla