CCV Pardubice

    Rizikové chování dětí a mládeže v kyberprostoru a v prostředí sociálních sítí
 Kód akce: 1703191 
 Název akce: Rizikové chování dětí a mládeže v kyberprostoru a v prostředí sociálních sítí 
 Termín konání: 15.května 2019 od 08:30 
 Rozsah akce: 6 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: a) Úvod do problematiky kybernetické kriminality, základní statistika b) Sexting, kyberstalking, kyberšikana, kybergrooming + příklady c) Rizikové seznamování v prostředí sociálních sítí, rizika sociální sítě Facebook d) Porušování autorského práva na internetu + praktický příklad e) Soudobá trestná činnost páchaná na internetu (internetové podvody, internetové seznamky, vydírání na internetu, hacking, krádeže peněz z účtů) f) Možnosti prevence, jak pracovat s dětmi v oblasti informatiky g) Základy zabezpečení počítače, používání internetbankingu h) Diskuse  
 Doporučeno pro: pedagogické pracovníky škol a školských zařízení, vychovatele, asistenty pedagoga 
 Lektor: kpt. Mgr. Ing. Aleš Chaloupka, policie ČR
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1000 Kč 
 Tematická náplň: a) Úvod do problematiky kybernetické kriminality, základní statistika b) Sexting, kyberstalking, kyberšikana, kybergrooming + příklady c) Rizikové seznamování v prostředí sociálních sítí, rizika sociální sítě Facebook d) Porušování autorského práva na internetu + praktický příklad e) Soudobá trestná činnost páchaná na internetu (internetové podvody, internetové seznamky, vydírání na internetu, hacking, krádeže peněz z účtů) f) Možnosti prevence, jak pracovat s dětmi v oblasti informatiky g) Základy zabezpečení počítače, používání internetbankingu h) Diskuse Účastníci budou rozumět a budou i umět vysvětlit základní pojmy v oblasti kybernetické kriminality, budou znát možnosti prevence. Budou seznámeni se současnou trestnou činností na internetu. 
 Poznámka:  

Akce již proběhla