CCV Pardubice

    Problematika návykových látek ve školním prostředí
 Kód akce: 1701301 
 Název akce: Problematika návykových látek ve školním prostředí  
 Termín konání: 15.října 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 hodin
 Místo konání: Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: 1.Vymezení pojmů, podstata závislostního chování, projevy závislostního chování, druhy NL a jejich účinek 2.Role školy při řešení problémů s užíváním NL s přesahem do role metodika prevence 3.Možné způsoby řešení, legislativní rámec Cíl: Zprostředkovat pedagogům základní orientací v problematice NL a znalostí, jak se v situaci, kdy jemu svěřený žák je pod vlivem návykové látky, zachovat a jak postupovat. (4 hodiny) Vymezení pojmů, podstata závislostního chování, projevy závislostního chování, druhy NL a jejich účinek – vymezení základních pojmů: droga, užití, zneužití, akutní intoxikace, závislost, základní dělení drog, možnosti testování na přítomnost NL v těle, etické a právní faktory při testování, důvody užívání drog, formy léčby a možnosti pomoci (2 hodiny) Role školy při řešení problémů s užíváním NL s přesahem do role metodika prevence - Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování. (2 hodiny) Možné způsoby řešení, legislativní rámec - hodnocení situací, kdy žáci přicházejí do styku s návykovými látkami.  
 Doporučeno pro: učitele ZŠ, SŠ,VOŠ, vychovatele škol a ŠZ, výchovné poradce, metodiky prevence, speciální pedagogy, psychology 
 Lektor: Mgr. Kateřina Kábelová,
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: 1.Vymezení pojmů, podstata závislostního chování, projevy závislostního chování, druhy NL a jejich účinek 2.Role školy při řešení problémů s užíváním NL s přesahem do role metodika prevence 3.Možné způsoby řešení, legislativní rámec Cíl: Zprostředkovat pedagogům základní orientací v problematice NL a znalostí, jak se v situaci, kdy jemu svěřený žák je pod vlivem návykové látky, zachovat a jak postupovat. (4 hodiny) Vymezení pojmů, podstata závislostního chování, projevy závislostního chování, druhy NL a jejich účinek – vymezení základních pojmů: droga, užití, zneužití, akutní intoxikace, závislost, základní dělení drog, možnosti testování na přítomnost NL v těle, etické a právní faktory při testování, důvody užívání drog, formy léčby a možnosti pomoci (2 hodiny) Role školy při řešení problémů s užíváním NL s přesahem do role metodika prevence - Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování. (2 hodiny) Možné způsoby řešení, legislativní rámec - hodnocení situací, kdy žáci přicházejí do styku s návykovými látkami. Účastníci získají orientaci v tom, co žáci v jakém věku mohou či nemohou, co je hodnoceno jako přestupek a kdy se již dopouštějí trestného činu a jaké dopady to pro ně může mít. Ujasní si kompetence a možnosti školy v oblasti prevence rizikového chování. 
 Poznámka:  

Akce již proběhla