CCV Pardubice

    O příčinách agrese a násilí
 Kód akce: 1640191 
 Název akce: O příčinách agrese a násilí 
 Termín konání: 18.dubna 2019 od 13:00 
 Rozsah akce: 6 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Vývoj, základní sociální potřeby a výchova dítěte. Vymezení pojmu agresivita a agresivní chování v kontextu negativních jevů ve společnosti. Vnitřní a vnější příčiny vzniku (vrozené predispozice, vliv vnějšího prostřední, výchovy…). Klasifikace agresivity, verbální agresivita, možné spouštěče agresivního chování u dětí a mládeže. Spouštěcí mechanismy agresivního chování. Jaký je rozdíl mezi agresí, násilím a schválností (hledání limitů). Jak řešit agresivitu dětí, co může učitel řešit a co je už v kompetenci rodičů.  
 Doporučeno pro: pedagogické pracovníky škol a školských zařízení 
 Lektor: PhDr. Jan Svoboda, Pedagogická fakulta OU, Ostrava
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1000 Kč 
 Tematická náplň: Vývoj, základní sociální potřeby a výchova dítěte. Vymezení pojmu agresivita a agresivní chování v kontextu negativních jevů ve společnosti. Vnitřní a vnější příčiny vzniku (vrozené predispozice, vliv vnějšího prostřední, výchovy…). Klasifikace agresivity, verbální agresivita, možné spouštěče agresivního chování u dětí a mládeže. Spouštěcí mechanismy agresivního chování. Jaký je rozdíl mezi agresí, násilím a schválností (hledání limitů). Jak řešit agresivitu dětí, co může učitel řešit a co je už v kompetenci rodičů. Seznámení s příčinami agrese a jak řešit agresivitu v prostorách školského zařízení. 
 Poznámka:  

Akce již proběhla