CCV Pardubice

    Šťastné a spokojené dítě doma i ve škole?
 Kód akce: 1639191 
 Název akce: Šťastné a spokojené dítě doma i ve škole? 
 Termín konání: 16.května 2019 od 13:00 
 Rozsah akce: 4 vyučovací hodiny
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Praktický seminář určený pro kolegyně z mateřských i základních škol. Seminář má teoreticko-kazuisticko-praktickou strukturu, které se vzájemně prolínají. V teoretické části se věnuje prostor vývoji dítěte od narození po nástup do základní/střední školy... Přímo na místě se uzpůsobí potřebě a zájmu zúčastněných. Zaměříme se na prostředí rodinné i školní. Probereme úkoly jednotlivých vývojových etap pro správný vývoj dítěte. Jakou roli mají splnit rodiče, jakou může poskytnout pedagog jako navazující výchovná osoba na rodinu. Dotkneme se teorie attachmentu (vazby, přilnutí, připoutání), sociálních potřeb dítěte (potřeba lásky, místa, bezpečí, podpory, limitu, výživy), nutnosti a významu rituálů v různých prostředích dítěte. Zamyslíme se nad situacemi, které ovlivní nedostatek nebo nadbytek výše uvedeného. Jak se "to" projeví na chování dítěte doma i ve školce/škole. A jak "to" ovlivní psychosomatiku dítěte, jak nám svým stonáním (psychickým či fyzickým) chlapci a děvčata ukazují, že potřebují pomoct. V kazusticko-praktické části se zamyslíme nad následujícími otázkami. Jak děti reagují na neuspokojené potřeby? Jak to poznat? Co s tím mohou "dospěláci" udělat? Nad čím se popřemýšlet? Co změnit? Zamýšlíme se nad situacemi, kdy my dospěláci máme pocit, že by „to“ mělo být jinak, že by „to“ mělo jít lépe…  
 Doporučeno pro: učitele MŠ, ZŠ 
 Lektor: Mgr. Hana Otevřelová,
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 700 Kč 
 Tematická náplň: Praktický seminář určený pro kolegyně z mateřských i základních škol. Seminář má teoreticko-kazuisticko-praktickou strukturu, které se vzájemně prolínají. V teoretické části se věnuje prostor vývoji dítěte od narození po nástup do základní/střední školy... Přímo na místě se uzpůsobí potřebě a zájmu zúčastněných. Zaměříme se na prostředí rodinné i školní. Probereme úkoly jednotlivých vývojových etap pro správný vývoj dítěte. Jakou roli mají splnit rodiče, jakou může poskytnout pedagog jako navazující výchovná osoba na rodinu. Dotkneme se teorie attachmentu (vazby, přilnutí, připoutání), sociálních potřeb dítěte (potřeba lásky, místa, bezpečí, podpory, limitu, výživy), nutnosti a významu rituálů v různých prostředích dítěte. Zamyslíme se nad situacemi, které ovlivní nedostatek nebo nadbytek výše uvedeného. Jak se "to" projeví na chování dítěte doma i ve školce/škole. A jak "to" ovlivní psychosomatiku dítěte, jak nám svým stonáním (psychickým či fyzickým) chlapci a děvčata ukazují, že potřebují pomoct. V kazusticko-praktické části se zamyslíme nad následujícími otázkami. Jak děti reagují na neuspokojené potřeby? Jak to poznat? Co s tím mohou "dospěláci" udělat? Nad čím se popřemýšlet? Co změnit? Zamýšlíme se nad situacemi, kdy my dospěláci máme pocit, že by „to“ mělo být jinak, že by „to“ mělo jít lépe… Seznámení účastníků s problematikou psychosomatiky, jejími projevy, příčinami a vlivem na prospívání dítěte ve školce/škole.  
 Poznámka:  

Akce již proběhla