CCV Pardubice

    Emoční inteligence - jak uchopit a pracovat s dětským prožíváním
 Kód akce: 1636191 
 Název akce: Emoční inteligence - jak uchopit a pracovat s dětským prožíváním 
 Termín konání: 20.května 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Kurz seznámí účastníky s konkrétními metodami práce s dětmi v oblasti dětského prožívání Obsah semináře vychází z postupů, technik a metod při práci s dětmi, specifiky v chování dětí v různých životních situacích Obsah – témata: - Terminologické vymezení jednotlivých pojmů – emoce, emoční inteligence, znaky emocí, citové vztahy, zakotvení v rámci vývojové psychologie) - Praktické ukázky práce s emocemi (jak emoce fungují, tělesné projevy emocí, emoční inteligence v návaznosti na IQ) - Kasuistika  
 Doporučeno pro: učitele MŠ a 1. stupeň ZŠ 
 Lektor: Mgr. Helena Vlčková, speciální psycholog SPC Poděbrady
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Kurz seznámí účastníky s konkrétními metodami práce s dětmi v oblasti dětského prožívání Obsah semináře vychází z postupů, technik a metod při práci s dětmi, specifiky v chování dětí v různých životních situacích Obsah – témata: - Terminologické vymezení jednotlivých pojmů – emoce, emoční inteligence, znaky emocí, citové vztahy, zakotvení v rámci vývojové psychologie) - Praktické ukázky práce s emocemi (jak emoce fungují, tělesné projevy emocí, emoční inteligence v návaznosti na IQ) - Kasuistika Seminář se bude zabývat důležitou složkou osobnosti dítěte - dětským prožíváním, emoční inteligencí. Vyšší kvalita emoční inteligence je dobrým základem mj. pro budování kvalitního sociálního klimatu vrstevnické skupiny. Účastníci budou seznámeni s konkrétními metodami a technikami práce při rozvoji emoční inteligence u dětí předškolního věku. Seminář bude obsahovat teoretickou a interaktivní praktickou část.  
 Poznámka:  

Akce již proběhla