CCV Pardubice

    Využití hry při začlenění dítěte do kolektivu
 Kód akce: 1631381 
 Název akce: Využití hry při začlenění dítěte do kolektivu 
 Termín konání: 17.května 2018 od 09:00 
 Rozsah akce: 6 hodin
 Místo konání: Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: V každém kolektivu najdeme dítě, které se obtížně zapojuje mezi ostatní. Hra je nejpřirozenějším prostředkem, jak takové dítě i skupinu podpořit. Ukážeme si konkrétní příklady her, možnosti jejich využití ve velkém i malém kolektivu s různou cílovou skupinou dětí. Zaměříme se také na práci s motivací. V rámci semináře bude prostor probrat konkrétní situace z praxe.Přehled témat : Úvod, seznámení formou her. (30 minut) Dítě v kolektivu, pojmenování problémů. (60 minut) Hry se zaměření na podporu jednotlivce a dvojice. 30 minut Možnosti hry. Co můžeme hrou rozvíjet. Odlišné pojetí v kolektivu předškoláků a školního kolektivu (45 minut) Hry pro podporu dítěte ve skupině.(30 minut) Diskuze nad konkrétními případy, možnosti podpory v jednotlivých typech zařízení (MŠ, ZŠ, spec. škola) (60 minut)  
 Doporučeno pro: učitele MŠ, ZŠ a spec. škol 
 Lektor: Mgr. Jana Macečková, cvičitelka zdravotní tělesné výchovy
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1000 Kč 
 Tematická náplň: V každém kolektivu najdeme dítě, které se obtížně zapojuje mezi ostatní. Hra je nejpřirozenějším prostředkem, jak takové dítě i skupinu podpořit. Ukážeme si konkrétní příklady her, možnosti jejich využití ve velkém i malém kolektivu s různou cílovou skupinou dětí. Zaměříme se také na práci s motivací. V rámci semináře bude prostor probrat konkrétní situace z praxe. Přehled témat : Úvod, seznámení formou her. (30 minut) Dítě v kolektivu, pojmenování problémů. (60 minut) Hry se zaměření na podporu jednotlivce a dvojice. 30 minut Možnosti hry. Co můžeme hrou rozvíjet. Odlišné pojetí v kolektivu předškoláků a školního kolektivu (45 minut) Hry pro podporu dítěte ve skupině.(30 minut) Diskuze nad konkrétními případy, možnosti podpory v jednotlivých typech zařízení (MŠ, ZŠ, spec. škola) (60 minut)  
 Poznámka:  

Akce již proběhla