CCV Pardubice

    Proč roste agresivita u dětí, aneb dítě na cestě ke zločinu - drzé dítě
 Kód akce: 1630181 
 Název akce: Proč roste agresivita u dětí, aneb dítě na cestě ke zločinu - drzé dítě 
 Termín konání: 13.června 2018 od 14:00 
 Rozsah akce: 4 vyučovací hodiny
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Proč jsou děti takové, jaké jsou. Rodiče neumí vychovávat děti i když chtějí a snaží se. Výchova začíná pozdě. Vládne negativismus - neumíme positivně jednat. Do škol nastupují děti nevychované a neposlušné. Hodnocení "jen" známkou. Problém puberty a agresivity. Matky dominují ve výchově, otcové se odklání. Zabíjíme citové devizy. Návrhy "Co s tím".  
 Doporučeno pro: pedagogické pracovníky MŠ, 1. stupně ZŠ, Spec. škol, vychovatele ŠD, DDM, ZUŠ 
 Lektor: PhDr. Lidmila Pekařová, ZŠ a PŠ Svítání
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 700 Kč 
 Tematická náplň: Proč jsou děti takové, jaké jsou. Rodiče neumí vychovávat děti i když chtějí a snaží se. Výchova začíná pozdě. Vládne negativismus - neumíme positivně jednat. Do škol nastupují děti nevychované a neposlušné. Hodnocení "jen" známkou. Problém puberty a agresivity. Matky dominují ve výchově, otcové se odklání. Zabíjíme citové devizy. Návrhy "Co s tím". Osvojení si výchovných a komunikačních postupů v každodenních situacích. 
 Poznámka:  

Akce již proběhla