CCV Pardubice

    Jak reagovat na krizové situace ve škole
 Kód akce: 1627401 
 Název akce: Jak reagovat na krizové situace ve škole 
 Termín konání: 19.února 2020 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Škola je prostředím, ve kterém se čas od času dostáváme do rizikových a krizových situací. Základem efektivního zvládání takových situací jsou připravené strategie a algoritmy chování, které pomohou zajistit, aby se krize neprohlubovala. Seminář nabízí možnosti, jak takové algoritmy vytvořit, jak vyhodnotit možná rizika, a to jak v běžných, tak v krizových situacích. 
 Doporučeno pro: učitelé MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, ZUŠ, pedagogové volného času, vychovatelé škol a ŠZ 
 Lektor: Mgr. Karel Opravil,
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Škola je prostředím, ve kterém se čas od času dostáváme do rizikových a krizových situací. Základem efektivního zvládání takových situací jsou připravené strategie a algoritmy chování, které pomohou zajistit, aby se krize neprohlubovala. Seminář nabízí možnosti, jak takové algoritmy vytvořit, jak vyhodnotit možná rizika, a to jak v běžných, tak v krizových situacích. Účastníci semináře si vyzkouší modelové situace, které mohou nastat v prostředí školy. Naučí se konkrétní postupy a osvojí si strategie k jejich efektivnímu zvládnutí. Získají nadhled nad chováním žáků, pedagogů, rodičů i svým vlastním a tím dovednosti pro zmírnění krize a konfliktu. 
 Poznámka:  

Akce již proběhla