CCV Pardubice

    Jak pracovat s únavou, stresem a syndromem vyhoření u učitelů
 Kód akce: 1624181 
 Název akce: Jak pracovat s únavou, stresem a syndromem vyhoření u učitelů 
 Termín konání: 20.února 2018 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
 Stručný obsah: Sebezkušenostní seminář zaměřený na možnosti předcházení syndromu vyhoření. V rámci semináře se účastnice seznámí s širokým rejstříkem práce s vlastním tělem, s emocemi a s únavou- 4 hodiny. Účastnice si vyzkouší různé typy relaxací a způsob posilování vnitřních zdrojů - 2 hodiny, seznámí se s možnými strategiemi zvládání konfliktních situací a účinné komunikace - 2 hodiny. Cílem bude vytváření osobního postupu při uvolňování napětí a prevenci syndromu vyhoření. 
 Doporučeno pro: pedagogické pracovníky ZŠ a MŠ 
 Lektor: PhDr. Kateřina Pešková, speciální pedagog
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Sebezkušenostní seminář zaměřený na možnosti předcházení syndromu vyhoření. V rámci semináře se účastnice seznámí s širokým rejstříkem práce s vlastním tělem, s emocemi a s únavou- 4 hodiny. Účastnice si vyzkouší různé typy relaxací a způsob posilování vnitřních zdrojů - 2 hodiny, seznámí se s možnými strategiemi zvládání konfliktních situací a účinné komunikace - 2 hodiny. Cílem bude vytváření osobního postupu při uvolňování napětí a prevenci syndromu vyhoření. Cílem je posílení psychické odolnosti a schopnosti zvládat náročné povolání, rozvíjet dovednosti v oblasti komunikace a zvládání stresu a dosáhnout tak zvýšení psychické odolnosti a schopnosti zvládat náročné pracovní situace. 
 Poznámka:  

Akce zrušena