CCV Pardubice

    Kurz reedukace specifických poruch učení
 Kód akce: 1622100 
 Název akce: Kurz reedukace specifických poruch učení  
 Termín konání: Od 14.listopadu 2019 do 16.března 2020 od 13:00 
 Rozsah akce: 32 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
 Stručný obsah: Kurz je rozdělen do 8 bloků po čtyřech hodinách (1x týdně), celkem 32 hodin zakončených závěrečnými pohovory 4 hodiny. Obsah: - rozdělení SPU, vymezení jejich symptomatologií - hlavní příznaky SPU v oblasti pedagogické, rovině sociální, psychické, neuropsychické - diagnostika SPU a její význam pro zpracování obsahu reedukační a korektivní péče - možnosti vytvoření vhodných opatření dětem s SPU na škole - zvláštnosti klasifikace a hodnocení žáků s SPU - tvorba individuálních plánů - přehled a práce s pomůckami a podnětovým materiálem určeným dětem s SPU - počítačové programy pro děti s SPU - specifika práce s dětmi a SPU a chování, komunikace s rodiči takto postižených dětí Předání teoretických a praktických dovedností pedagogickým pracovníkům pro práci s dětmi s SPU, se zásadami reedukace a kompenzace vývojových dyslexií, dysgrafií, dysortografií a dyskalkulií. 
 Doporučeno pro: učitele ZŠ 
 Lektor: PaedDr. Jiří Knoll, Pedagogicko-psychologická poradna, Pardubice
Mgr. Irena Dojčánová, psycholožka PPP Pardubice
Mgr. Zdeňka Matoušková, speciální pedagog PPP Pardubice
Mgr. Ivana Němcová, speciální pedagog, PPP Pardubice
 
 Garant: Bc. Michaela Mzyková 
 Účastnický poplatek: 4400 Kč 
 Tematická náplň: Kurz je rozdělen do 8 bloků po čtyřech hodinách (1x týdně), celkem 32 hodin zakončených závěrečnými pohovory 4 hodiny. Obsah: - rozdělení SPU, vymezení jejich symptomatologií - hlavní příznaky SPU v oblasti pedagogické, rovině sociální, psychické, neuropsychické - diagnostika SPU a její význam pro zpracování obsahu reedukační a korektivní péče - možnosti vytvoření vhodných opatření dětem s SPU na škole - zvláštnosti klasifikace a hodnocení žáků s SPU - tvorba individuálních plánů - přehled a práce s pomůckami a podnětovým materiálem určeným dětem s SPU - počítačové programy pro děti s SPU - specifika práce s dětmi a SPU a chování, komunikace s rodiči takto postižených dětí Předání teoretických a praktických dovedností pedagogickým pracovníkům pro práci s dětmi s SPU, se zásadami reedukace a kompenzace vývojových dyslexií, dysgrafií, dysortografií a dyskalkulií. Cílem programu je poskytnout pedagogům širší pohled na specifické poruchy učení, možnosti rozvoje schopností potřebných pro čtení a psaní, reedukaci specifických poruch učení. Připravit učitele a speciální pedagogy na skupinovou i individuální práci s dětmi s SPU. Kurz by měl učitele vybavit takovou úrovní znalostí a dovedností, aby byli schopni kvalifikovaně pracovat s dětmi s dyslexií, dysortografií, dysgrafií, dětmi s problémy v komunikaci. Zároveň připravuje i na užší spolupráci s rodinou dítěte. 
 Poznámka: Seminář je vhodný do šablon OP VVV. Celkem 8 lekcí po 4 hodinách v termínech: 14.11., 21.11.,5.12.,12.12.,9.1.,16.1., 6.2.,27.2., zkoušky - 12.3., vždy 13 - 16 hod. 

Akce již proběhla