CCV Pardubice

    Poruchy chování - ADHD, ADD, opoziční chování
 Kód akce: 1619101 
 Název akce: Poruchy chování - ADHD, ADD, opoziční chování 
 Termín konání:  4.prosince 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
 Stručný obsah: Lze rozlišit poruchy chování a kázeňské obtíže způsobené nedostatkem výchovného vedení? Další příčiny nevhodného chování. ADHD, ADD – vývoj a odlišení pojmů. Příčiny a projevy, poznatky nových výzkumů. Osobnost dítěte s ADHD, ADD. Zvláštnosti v chování. Diagnostika v zahraničí a v České republice. Reedukace u nás a v zahraničí. Dětská agresivita – hledání možných příčin a následných kroků. Spolupráce s rodiči. Výukové obtíže jako jedna z příčin kázeňských problémů. Doporučení pro práci s dětmi s kázeňskými problémy na základě rozboru příčin obtíží.  
 Doporučeno pro: učitele ZŠ a speciálních škol 
 Lektor: PaedDr. Olga Zelinková, CSc., docentka Husitské teologické fakulty UK
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Lze rozlišit poruchy chování a kázeňské obtíže způsobené nedostatkem výchovného vedení? Další příčiny nevhodného chování. ADHD, ADD – vývoj a odlišení pojmů. Příčiny a projevy, poznatky nových výzkumů. Osobnost dítěte s ADHD, ADD. Zvláštnosti v chování. Diagnostika v zahraničí a v České republice. Reedukace u nás a v zahraničí. Dětská agresivita – hledání možných příčin a následných kroků. Spolupráce s rodiči. Výukové obtíže jako jedna z příčin kázeňských problémů. Doporučení pro práci s dětmi s kázeňskými problémy na základě rozboru příčin obtíží. Seznámit pedagogy s možnými přístupy k dětem, přímé zvládání zátěžových situací. Seminář pomůže pedagogům porozumět situaci těchto dětí, naučí je rozpoznávat typické projevy v chování dětí a ukáže na možné následné možnosti řešení problematických situací.  
 Poznámka: Seminář je vhodný do šablon OP VVV. 

Akce již proběhla