CCV Pardubice

    Řešení konfliktů s rodiči
 Kód akce: 1607401 
 Název akce: Řešení konfliktů s rodiči 
 Termín konání: 12.listopadu 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 5 hodin
 Místo konání: Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Seminář se zaměřuje na různé typy konfliktů mezi školou (učiteli) a rodiči, a odhaluje jejich nejčastější příčiny. Pomáhá orientovat se v jednotlivých typech konfliktních situací i v jednotlivých typech "problémových rodičů". Účastníci se naučí lépe předvídat další možný vývoj vzniklých konfliktů, osvojí si techniky zvládání emočně vypjatých situací a získají konkrétní návody a nástroje usnadňující řešení vzniklých problémů a sporů s rodiči.  
 Doporučeno pro: pedagogické pracovníky ZŠ  
 Lektor: Mgr. Miroslav Jiřička, lektorská činnost
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1000 Kč 
 Tematická náplň: Seminář se zaměřuje na různé typy konfliktů mezi školou (učiteli) a rodiči, a odhaluje jejich nejčastější příčiny. Pomáhá orientovat se v jednotlivých typech konfliktních situací i v jednotlivých typech "problémových rodičů". Účastníci se naučí lépe předvídat další možný vývoj vzniklých konfliktů, osvojí si techniky zvládání emočně vypjatých situací a získají konkrétní návody a nástroje usnadňující řešení vzniklých problémů a sporů s rodiči. Témata: 1. hodina - nejčastější příčiny vzniku konfliktů mezi učiteli a rodiči - konflikt, typy konfliktů ("problémy" a "spory") - standardní průběh konfliktu - přístup ke konfliktům, způsoby řešení konfliktů, řízení konfliktů, strategie řešení konfliktů - komunikace v emocionální fázi k., křivka spontánních emocí, zvládání výbuchů emocí - komunikace v racionální fázi konfliktu, - řešení problémů - řešení sporů 2. hodina - konflikty představ (charakteristika, příklady, význam, řešení) - konflikty názorů (charakteristika, příklady, význam, řešení) - konflikty postojů (charakteristika, příklady, význam, řešení) - konflikty zájmů (charakteristika, příklady, význam, řešení) - smíšené konflikty 3. hodina - skupiny "problémových rodičů" ("rodič zatížený problémy", "agresivní rodič", "nespolupracující rodič") - základní psychologické funkce rodiny, klasifikace rodin podle jejich funkčnosti - charakteristiky nejčastějších typů problémově zatížených rodin - role a možnosti učitele při řešení konfliktů s jednotlivými typy problémově zatížených rodičů 4. hodina - řešení konfliktů s agresivním rodičem - řešení konfliktů s nespolupracujícím rodičem - řešení konfliktů se skupinou "problémových rodičů" - konflikty, jejichž příčinou je "problémový učitel" - řešení konfliktů a typologie osobnosti 5. hodina - vyjednávání, vyjednávací styl - mediace (charakteristika, význam, možnosti využití ve školní praxi, příklady) Cílem semináře je rozvoj pedagogických kompetencí učitelů mateřských a základních škol v oblasti komunikace a řízení konfliktů a profesionalizace jejich komunikačních dovedností při budování klientské a partnerské spolupráce s rodiči dětí a žáků. Cíl 1: Identifikuje různé typy konfliktů mezi školou (učiteli) a rodiči žáků a zná jejich nejčastější příčiny. Cíl 2: Identifikuje různé skupiny "problémových rodičů". Cíl 3: Předvídá a efektivně řídí vývoj konfliktu v jeho emocionální i racionální fázi, při výběru vhodného způsobu řešení konfliktu versatilně využívá kontextu konfliktní situace a osobnostních charakteristik účastníků konfliktu.  
 Poznámka:  

Akce již proběhla