CCV Pardubice

    Žáci s výrazně narušenými komunikačními schopnostmi, s PAS a AAK, strukturované plánování
 Kód akce: 1607181 
 Název akce: Žáci s výrazně narušenými komunikačními schopnostmi, s PAS a AAK, strukturované plánování  
 Termín konání: 18.ledna 2018 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18, 19 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Seminář se zabývá problematikou alternativní a augmentativní komunikace (AAK). Obsahem semináře je stručná charakteristika vývoje řeči, poruchy komunikačních schopností, PAS, základní terminologie v oblasti AAK, formy podpory metody a postupy bez pomůcek, s pomůckami – praktické ukázky komunikačních sešitů, rozvrhů, procesuálních schémat…, optimální strategie ve výuce – praktické využití Ipadu a vhodných výukových programů pro podporu a rozvoj AAK, možnosti spolupráce, ukázky alternativních způsobů práce prostřednictvím AAK, diskuze.  
 Doporučeno pro: učitele MŠ, ZŠ, asistenty pedagoga 
 Lektor: Mgr. Světlana Drábová,
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Seminář se zabývá problematikou alternativní a augmentativní komunikace (AAK). Obsahem semináře je stručná charakteristika vývoje řeči, poruchy komunikačních schopností, PAS, základní terminologie v oblasti AAK, formy podpory metody a postupy bez pomůcek, s pomůckami – praktické ukázky komunikačních sešitů, rozvrhů, procesuálních schémat…, optimální strategie ve výuce – praktické využití Ipadu a vhodných výukových programů pro podporu a rozvoj AAK, možnosti spolupráce, ukázky alternativních způsobů práce prostřednictvím AAK, diskuze. Hodinová dílčí dotace: Verbální a neverbální komunikace, stručný průřez vývojem řeči – 1 hodina CO je PAS, AAK, základní terminologie, možnosti podpory prostřednictvím AAK - 2 hodiny AAK bez pomůcek, s pomůckami, vizualizace – 2 hodiny Strategie podpory, strukturované plánování nejen pro žáky s PAS, možnosti spolupráce - 2 hodiny Praktické ukázky, diskuze – 1 hodina Pedagogové se zorientují v problematice a základní terminologii AAK, získají přehled o možnostech podpory jedince s narušenými komunikačními schopnostmi, s PAS prostřednictvím AAK, strukturovaném plánování, využití prostředků AAK v přímé práci s dítětem. Prostřednictvím ukázek z praxe získají povědomí o využití AAK ve školní výuce.  
 Poznámka:  

Akce již proběhla