CCV Pardubice

    Rodič a učitel - spolu nebo proti sobě
 Kód akce: 1605101 
 Název akce: Rodič a učitel - spolu nebo proti sobě 
 Termín konání:  3.prosince 2019 od 14:00 
 Rozsah akce: 4 vyučovací hodiny
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah:  Co tíží dnešního učitele. Jak vypadá dobrý učitel. Proč rodič vnímá pomoc uč. jako poučování? Jak může uč. MŠ ovlivnit výchovu? Co hrozí dítěti, když nastoupí do školy nezralé. Jak pracovat s rodiči dětí 1-5 tříd. Kdy patří peníze do rukou dětí. O co bojují rodiče žáků?  
 Doporučeno pro: učitele MŠ, ZŠ, Spec. škol, vychovatele ŠD 
 Lektor: PhDr. Lidmila Pekařová, ZŠ a PŠ Svítání
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 700 Kč 
 Tematická náplň:  Co tíží dnešního učitele. Jak vypadá dobrý učitel. Proč rodič vnímá pomoc uč. jako poučování? Jak může uč. MŠ ovlivnit výchovu? Co hrozí dítěti, když nastoupí do školy nezralé. Jak pracovat s rodiči dětí 1-5 tříd. Kdy patří peníze do rukou dětí. O co bojují rodiče žáků? Cílem semináře je zlepšování komunikačních dovedností učitele, rozvíjení schopnosti profesionálně budovat a rozvíjet možnosti spolupráce s rodinou dítěte, včetně náročných situací, které učitel prožívá, když s rodinou musí spolupracovat. Cílem je také vhled do toho, jak učitel sám ovlivňuje atmosféru rozhovoru a tedy výsledek. Konečným cílem je zvyšování odborné kompetence, profesionality pedagogického pracovníka.  
 Poznámka:  

Akce již proběhla