CCV Pardubice

    Komunikace v problémových situacích
 Kód akce: 1604191 
 Název akce: Komunikace v problémových situacích 
 Termín konání:  9.listopadu 2018 od 09:00 
 Rozsah akce: 6 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
 Stručný obsah: V komunikaci s rodiči může docházet k nedorozuměním, která často vedou ke vzniku konfliktních, problémových situací a tím je následně ztěžována spolupráce školky, školy a rodiny. Následně je narušováno i výchovně vzdělávací působení na dítě. Východiskem semináře je seznámení s hlavními zásadami a metodami verbální a nonverbální komunikace a vedení rozhovoru tak, aby bylo předcházeno nedorozuměním a konfliktům. Uvedeny budou praktické postupy jak nejen předcházet vzniku konfliktů, ale i případné řešení konfliktní situace.  
 Doporučeno pro: učitele MŠ, ZŠ, vychovatele školských zařízení, pedagogy volného času 
 Lektor: PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková,
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1000 Kč 
 Tematická náplň: V komunikaci s rodiči může docházet k nedorozuměním, která často vedou ke vzniku konfliktních, problémových situací a tím je následně ztěžována spolupráce školky, školy a rodiny. Následně je narušováno i výchovně vzdělávací působení na dítě. Východiskem semináře je seznámení s hlavními zásadami a metodami verbální a nonverbální komunikace a vedení rozhovoru tak, aby bylo předcházeno nedorozuměním a konfliktům. Uvedeny budou praktické postupy jak nejen předcházet vzniku konfliktů, ale i případné řešení konfliktní situace. Účastníci si uvědomí význam spolupráce s rodiči a vliv komunikace na tuto spolupráci. Seminář jim ukáže, jak volit komunikační strategie a předcházet nedorozuměním, některé z technik si sami vyzkouší v modelových případech. 
 Poznámka:  

Akce již proběhla