CCV Pardubice

    Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku
 Kód akce: 1602301 
 Název akce: Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku 
 Termín konání: 19.února 2020 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 hodin
 Místo konání: Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Kurz poskytne pedagogům základní východiska pro posouzení aktuálních dovedností dítěte a návazné informace o možnostech stimulace v oblasti grafomotoriky. Poskytnuty jsou základní informace o posouzení vývojové úrovně v dané oblasti, stěžejní důraz je kladen na stimulaci a intervenci v oblasti grafomotoriky. Blok č.1 (2 hodiny): • Vliv kognitivních funkcí na vývoj grafomotoriky • Vývoj kresby v předškolním věku, vývojová stadia kresby • Možné příčiny grafomotorických obtíží, skupiny dětí ohrožené problémy v grafomotorice • Diagnostika grafomotorických obtíží z hlediska formálního provedení kresby Blok č.2 (2,5 hodiny): • Rozvoj hrubé a jemné motoriky • Lateralita – vývoj laterality, diagnostika laterality • Pracovní návyky při psaní a možnosti jejich navození - sezení u kreslení a psaní, volba psacího náčiní, úchop psacího náčiní, postavení a uvolnění ruky při psaní; podpora formálního provedení kresby • Metodika kreslení a psaní levou a pravou rukou Blok č.3 (3,5 hodiny): • Uvolňovací a rozcvičovací cviky • Grafomotorická cvičení podle vývojové úrovně kresby dítěte, řazení grafomotorických prvků podle vývojových posloupností a aktuálních možností dítěte • Možnosti navození jednotlivých grafomotorických prvků • Příprava na písmo Výchozími materiály jsou diagnosticko-intervenční nástroje: • Rozvoj grafomotoriky (BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDOVÁ, V. Rozvoj grafomotoriky. Brno: Edika, 2012) • Diagnostika dítěte předškolního věku (BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDOVÁ, V. Diagnostika dítěte předškolního věku. Brno: Edika, 2015.) Účastníci budou seznámeni s těmito materiály, není však nutností uvedené materiály vlastnit. Účastníkům bude poskytnut dostatek informací k tomu, aby mohli vycházet z informací z kurzu.  
 Doporučeno pro: učitele mateřských škol, nižších ročníků I. stupně ZŠ, speciální pedagogy,asistenty pedagoga 
 Lektor: Mgr. Jiřina Bednářová,
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Kurz poskytne pedagogům základní východiska pro posouzení aktuálních dovedností dítěte a návazné informace o možnostech stimulace v oblasti grafomotoriky. Poskytnuty jsou základní informace o posouzení vývojové úrovně v dané oblasti, stěžejní důraz je kladen na stimulaci a intervenci v oblasti grafomotoriky. Blok č.1 (2 hodiny): • Vliv kognitivních funkcí na vývoj grafomotoriky • Vývoj kresby v předškolním věku, vývojová stadia kresby • Možné příčiny grafomotorických obtíží, skupiny dětí ohrožené problémy v grafomotorice • Diagnostika grafomotorických obtíží z hlediska formálního provedení kresby Blok č.2 (2,5 hodiny): • Rozvoj hrubé a jemné motoriky • Lateralita – vývoj laterality, diagnostika laterality • Pracovní návyky při psaní a možnosti jejich navození - sezení u kreslení a psaní, volba psacího náčiní, úchop psacího náčiní, postavení a uvolnění ruky při psaní; podpora formálního provedení kresby • Metodika kreslení a psaní levou a pravou rukou Blok č.3 (3,5 hodiny): • Uvolňovací a rozcvičovací cviky • Grafomotorická cvičení podle vývojové úrovně kresby dítěte, řazení grafomotorických prvků podle vývojových posloupností a aktuálních možností dítěte • Možnosti navození jednotlivých grafomotorických prvků • Příprava na písmo Výchozími materiály jsou diagnosticko-intervenční nástroje: • Rozvoj grafomotoriky (BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDOVÁ, V. Rozvoj grafomotoriky. Brno: Edika, 2012) • Diagnostika dítěte předškolního věku (BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDOVÁ, V. Diagnostika dítěte předškolního věku. Brno: Edika, 2015.) Účastníci budou seznámeni s těmito materiály, není však nutností uvedené materiály vlastnit. Účastníkům bude poskytnut dostatek informací k tomu, aby mohli vycházet z informací z kurzu. Cílem semináře je blíže seznámit pedagogy s problematikou vývoje a stimulace grafomotoriky od pedagogické diagnostiky jejího vývoje až po stimulační a reedukční programy zaměřené na rozvoj grafomotoriky. Východiskem stimulace je seznámení s přirozeným vývojem dané oblasti a posléze třídění a řazení činností podle vývojových kritérií. Pedagogové budou seznámeni s materiály, které mohou tvořit základní vodítko při řazení a hledání dalších námětů činností v oblasti grafomotoriky. Nedílnou součástí je seznámení pedagogů s vlivem dané oblasti na získávání školních dovedností, zejména na zvládání psaní, na případné další potíže, které mohou vznikat vlivem oslabení v oblasti.  
 Poznámka:  

Akce již proběhla