CCV Pardubice

    Třídnická hodina - nástroj k ovlivnění klimatu třídy
 Kód akce: 1602191 
 Název akce: Třídnická hodina - nástroj k ovlivnění klimatu třídy 
 Termín konání: 13.listopadu 2018 od 09:00 
 Rozsah akce: 5 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
 Stručný obsah: Seminář účastníkům přiblíží prožitkovou formou možnosti práce se třídou. 
 Doporučeno pro: třídní učitele ZŠ a SŠ 
 Lektor: Mgr. Petr Dřínovský, speciální pedagog
 
 Garant: Bc. Michaela Mzyková 
 Účastnický poplatek: 1000 Kč 
 Tematická náplň: Seminář účastníkům přiblíží prožitkovou formou možnosti práce se třídou: -způsoby práce se třídou -komunitní kruh, pravidla komunitního kruhu -smysl třídnické hodiny, způsob vedení třídnické hodiny -struktura třídnické hodiny, přínos třídnické hodiny pro žáky. 
 Poznámka:  

Akce již proběhla