CCV Pardubice

    Tvořivá práce s hlasem - cesta k rozvoji hudebnosti a zpěvnosti dětí
 Kód akce: 1229381 
 Název akce: Tvořivá práce s hlasem - cesta k rozvoji hudebnosti a zpěvnosti dětí 
 Termín konání: 23.května 2018 od 09:00 
 Rozsah akce: 6 vyučovacích hodin
 Místo konání: Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11 
 Popis spojení:   
 Stručný obsah: Seznámení s příčinami a projevy psychických a tělesných napětí, která negativně ovlivňují hudební projev dítěte. Nápravná cvičení směřující k celkovému uvolnění a k pozitivní motivaci dítěte aktivně se zapojit do vokálních činností, jež jsou nejúčinnějším prostředkem k rozvoji celkové hudebnosti. Tvořivé hry s hlasem podporující rozvoj hudební představivosti, hudební paměti a tonálního cítění dítěte, tj. základních podmínek intonační čistoty zpěvu. Základy pěvecké techniky. Tělesný pohyb ve spojení s hlasem jako cesta k tvořivému prožívání hudební fráze.  
 Doporučeno pro: učitele MŠ, ZŠ, ZUŠ a sbormistry  
 Lektor: PaedDr. Alena Tichá Ph.D., hudební pedagog a didaktik PedF UK
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1000 Kč 
 Tematická náplň: Seznámení s příčinami a projevy psychických a tělesných napětí, která negativně ovlivňují hudební projev dítěte. Nápravná cvičení směřující k celkovému uvolnění a k pozitivní motivaci dítěte aktivně se zapojit do vokálních činností, jež jsou nejúčinnějším prostředkem k rozvoji celkové hudebnosti. Tvořivé hry s hlasem podporující rozvoj hudební představivosti, hudební paměti a tonálního cítění dítěte, tj. základních podmínek intonační čistoty zpěvu. Základy pěvecké techniky. Tělesný pohyb ve spojení s hlasem jako cesta k tvořivému prožívání hudební fráze. Prakticky zaměřený seminář dává možnost účastníkům zažít proces uvědomění a následně i uvolnění psychosomatických napětí. Učitel bude vybaven metodikou, jak nežádoucí napětí odstranit a jak jim předcházet (budou k tomu nabídnuty konkrétní hry, cvičení a motivace). Vše bude směřovat k práci s hlasem v propojení s rozvojem celkové hudebnosti dítěte.  
 Poznámka:  

Akce již proběhla