CCV Pardubice

    Loutka - kamarád i učitel
 Kód akce: 1227181 
 Název akce: Loutka - kamarád i učitel 
 Termín konání: 23.dubna 2018 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
 Stručný obsah: Obsah: a) loutkové divadlo napříč světem, b) historie loutkového divadla u nás, c) dítě a hračka, dítě a zástupová rekvizita, dítě a loutka, dítě (divák) a umělec (tvůrce loutky), d) druhy loutek - seznámení se Stavebnicí loutek, e) loutka – kamarád: rozvíjí cit, fantazii, charakterové vlastnosti loutka – učitel: rozvíjí a prohlubuje kvalitu mluveného slova, základy vztahů ve dvojici a skupině, f) tvůrčí dílna – práce na návrhu vlastní loutky, zhotovení střihu, výběr materiálu, námět pro využití, h) výstavka hotových loutek, fotodokumentace.  
 Doporučeno pro: učitele MŠ, ZŠ, vychovatele ŠD, DDM, DD 
 Lektor: PhDr. Eva Houdková,
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Obsah: a) loutkové divadlo napříč světem, b) historie loutkového divadla u nás, c) dítě a hračka, dítě a zástupová rekvizita, dítě a loutka, dítě (divák) a umělec (tvůrce loutky), d) druhy loutek - seznámení se Stavebnicí loutek, e) loutka – kamarád: rozvíjí cit, fantazii, charakterové vlastnosti loutka – učitel: rozvíjí a prohlubuje kvalitu mluveného slova, základy vztahů ve dvojici a skupině, f) tvůrčí dílna – práce na návrhu vlastní loutky, zhotovení střihu, výběr materiálu, námět pro využití, h) výstavka hotových loutek, fotodokumentace. Seznámení s historií, která je základem loutkového divadla Účastníci získají ucelený obraz o různých druzích loutek a možnosti jejich využití ve škole. Ověření a oživení vlastní tvůrčí fantazie a zručnosti při zhotovení loutky.  
 Poznámka:  

Akce zrušena