CCV Pardubice

    Besídka dětí trochu jinak
 Kód akce: 1225191 
 Název akce: Besídka dětí trochu jinak  
 Termín konání: 15.dubna 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 6 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Seminář přinese náměty na uskutečňování „besídky“ formou zážitkového učení s využitím metod a technik dramatické výchovy (improvizace, živé obrazy, pantomima, dramatická etuda, hra v roli) bez nezáživného nacvičování a manipulování s dětmi. Vybrané aktivizující metody, dramatické hry a podněty k rozvoji tvořivosti dětí podpoří tvorbu scénářů „besídek“, do kterých se budou děti zapojovat s radostí a vlastní aktivitou. Diskuse účastníků přinese inspiraci, jak využít tvořivost dětí, jak rozvíjet slovní zásobu, smyslové vnímání, sociální citlivost ve skupině, podpořit rozvoj kompetencí a pozitivně působit na osobnostní a sociální rozvoj dětí. „Besídka“ s uplatněním tvořivé dramatiky a příběhu umožní formou hry získat praktické zkušenosti z prožitku a aktivní činnosti, které se mohou zároveň využívat v edukaci i při realizaci větších tematických celků. 
 Doporučeno pro: učitele MŠ, ZŠ, vychovatele ZŠ 
 Lektor: PaedDr. Vladimíra Hornáčková Ph.D., vysokoškolský pedagog Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, katedra primárního vzdělávání
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1000 Kč 
 Tematická náplň: Seminář přinese náměty na uskutečňování „besídky“ formou zážitkového učení s využitím metod a technik dramatické výchovy (improvizace, živé obrazy, pantomima, dramatická etuda, hra v roli) bez nezáživného nacvičování a manipulování s dětmi. Vybrané aktivizující metody, dramatické hry a podněty k rozvoji tvořivosti dětí podpoří tvorbu scénářů „besídek“, do kterých se budou děti zapojovat s radostí a vlastní aktivitou. Diskuse účastníků přinese inspiraci, jak využít tvořivost dětí, jak rozvíjet slovní zásobu, smyslové vnímání, sociální citlivost ve skupině, podpořit rozvoj kompetencí a pozitivně působit na osobnostní a sociální rozvoj dětí. „Besídka“ s uplatněním tvořivé dramatiky a příběhu umožní formou hry získat praktické zkušenosti z prožitku a aktivní činnosti, které se mohou zároveň využívat v edukaci i při realizaci větších tematických celků. Získání praktických zkušeností z prožitku a aktivní činnosti s uplatněním tvořivé dramatiky a příběhu.  
 Poznámka:  

Akce již proběhla