CCV Pardubice

    Jak udělat sochu anděla
 Kód akce: 1211190 
 Název akce: Jak udělat sochu anděla 
 Termín konání: Od 16.listopadu 2018 do 7.prosince 2018 od 08:30 
 Rozsah akce: 3x 4 vyučovací hodiny
 Místo konání: Keramická dílna OK Keramika, V Ráji 878, 530 02 Pardubice 
 Popis spojení: Od hlavního nádraží ČD autobus č.18, výstupní stanice Na Spravedlnosti 
 Stručný obsah: Teoretická část: Program zahrnuje základní informace, které umožní účastníkům vytvoření prostorové sochy větších rozměrů a popis technických možností vytváření. Veškerá činnost je zaměřena na to, aby se dala využít v keramických kroužcích MŠ a ZŠ. Praktická část: Vytváření dutého tvaru za účelem vypracování sochy – anděla nebo jiného většího objektu. Použití plátů, válečků z hlíny, vyštipování, zpracování hlíny, způsobu kompletace jednotlivých dílů a různé druhy povrchové dekorace. Použití sádry jako alternativy vytváření prostorového díla. Raku pálení jako návod, jak docílit zajímavého povrchu keramiky. Seznámení s netradičním zdobením povrchu keramického díla pomocí engob, barvítek, různých past a vosků.  
 Doporučeno pro: učitele MŠ, ZŠ a vychovatele ŠD, DDM 
 Lektor:  Olga Kudrnová, lektorská činnost v oblasti keramiky
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 2100 Kč 
 Tematická náplň: Teoretická část: Program zahrnuje základní informace, které umožní účastníkům vytvoření prostorové sochy větších rozměrů a popis technických možností vytváření. Veškerá činnost je zaměřena na to, aby se dala využít v keramických kroužcích MŠ a ZŠ. Praktická část: Vytváření dutého tvaru za účelem vypracování sochy – anděla nebo jiného většího objektu. Použití plátů, válečků z hlíny, vyštipování, zpracování hlíny, způsobu kompletace jednotlivých dílů a různé druhy povrchové dekorace. Použití sádry jako alternativy vytváření prostorového díla. Raku pálení jako návod, jak docílit zajímavého povrchu keramiky. Seznámení s netradičním zdobením povrchu keramického díla pomocí engob, barvítek, různých past a vosků. Kurz je určen pro začátečníky i pokročilé. Účastníci si rozšíří znalosti při netradičních postupech vytváření a zdobení keramického objektu. Současně si upevní postupy tvoření keramiky s dětmi. Cílem kurzu je snaha o odpoutání se ze zaběhlých stereotypů, snaha o nevyhasnutí v pracovním procesu, nastartování nových nápadů při práci s dětmi. 
 Poznámka: Termíny: 16.11., 30.11., 7.12. 

Akce již proběhla