CCV Pardubice

    Využití tradičních i netradičních pomůcek v keramické tvorbě
 Kód akce: 1207101 
 Název akce: Využití tradičních i netradičních pomůcek v keramické tvorbě 
 Termín konání: Od 11.října 2019 do 15.listopadu 2019 od 08:30 
 Rozsah akce: 12 vyučovacích hodin
 Místo konání: Keramická dílna OK Keramika, V Ráji 878, 530 02 Pardubice 
 Popis spojení: Od hlavního nádraží ČD autobus č.18, výstupní stanice Na Spravedlnosti 
 Stručný obsah: Teoretická část: Seznámení s možnostmi využití tradičních a netradičních pomůcek, které pomáhají při tvorbě keramiky, ať už jde o postupy při tvoření nebo o povrchovou úpravu. Účastníci si vymění vlastní zkušenosti, seznámí se s možnostmi použití rozličných materiálů. Praktická část: V praktické části si účastníci seznámí s postupy vytváření objektů, při kterých můžeme využít rohož, sádru, šelak, porcelán, rozbité kusy keramiky, drát, dřevo, vosk a další materiály. Budeme vyrábět předměty, které nám budou sloužit současně jako vzorky pro práci s dětmi. Seznámíme se s transferem obrázku na keramický předmět jako novinkou při práci s dětmi.  
 Doporučeno pro: učitele MŠ, ZŠ a vychovatele ŠD, DDM, pedagogy volného času, ZUŠ 
 Lektor:  Olga Kudrnová, lektorská činnost v oblasti keramiky
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 2700 Kč 
 Tematická náplň: Teoretická část: Seznámení s možnostmi využití tradičních a netradičních pomůcek, které pomáhají při tvorbě keramiky, ať už jde o postupy při tvoření nebo o povrchovou úpravu. Účastníci si vymění vlastní zkušenosti, seznámí se s možnostmi použití rozličných materiálů. Praktická část: V praktické části si účastníci seznámí s postupy vytváření objektů, při kterých můžeme využít rohož, sádru, šelak, porcelán, rozbité kusy keramiky, drát, dřevo, vosk a další materiály. Budeme vyrábět předměty, které nám budou sloužit současně jako vzorky pro práci s dětmi. Seznámíme se s transferem obrázku na keramický předmět jako novinkou při práci s dětmi. Vzájemná výměna zkušeností. Rozšíření znalostí o netradiční postupy při práci s dětmi v keramických kroužcích. Kurz je určen pro pokročilé i začátečníky. Novými postupy tvoření účastníkům kurzu přiblížit návody na obohacení dětského výtvarného myšlení. 
 Poznámka: Termíny: 11.10., 1.11. a 15.11. 2019 

Akce již proběhla