CCV Pardubice

    Objevujeme svět kolem nás - vlákna, nitě, textil
 Kód akce: 1202401 
 Název akce: Objevujeme svět kolem nás - vlákna, nitě, textil 
 Termín konání:  9.října 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Způsoby začlenění polytechnické výchovy do tématických celků ŠVP, s ohledem na daný vývoj dítěte, jeho přirozený život, zrání a učení. Mezipředmětové vztahy. Rozvoj povědomí o materiálu a jeho vlastnostech se zapojením smyslového vnímání – zraku, hmatu. Materiál vybízí k hlubšímu vztahu a recyklaci materiálu. Aktivní uchopení a prožívání umožní žákovi poznání sama sebe, ale i dává možnosti k ochraně životního prostředí. Téma je rozděleno do několika kroků a je možné jej využít nejen v hodinách výtvarné výchovy, ale i v dalších praktických činnostech a volnočasových aktivitách. Různým zpracováním vyjadřujeme pohled na svět, rozvíjíme fantazii, odkrývají se nám další možnosti, odpoutáváme se od všednosti a od zjednodušeného pohledu na textil. ZNÁTE SNAD NĚJAKÝ JINÝ MATERIÁL, KTERÝ BY BYL S ČLOVĚKEM SPJAT TĚSNĚJŠÍM POUTEM ? Obsah praktické části: - Využití zbytkového textilu v ploše, ale i prostoru - Využití pleteniny jako základu pro další tvorbu - Technika vyvazování - Technika vyplétání, sešívání, prošívání - Technika lepení pomocí silikonu - Volná tapiserie - Kombinace dřeva, nití, vlny - Tvarování materiálu - Linie v prostoru – hra - Tisk na textil - Aplikace - závěsné dekorace z papíru a nití - destičky - kombinace kartonu a vlny - následný tisk  
 Doporučeno pro: učitele MŠ, ZŠ, pedagogy volného času, vychovatele  
 Lektor: Mgr. Jana Matoušová, mistr florista
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Způsoby začlenění polytechnické výchovy do tématických celků ŠVP, s ohledem na daný vývoj dítěte, jeho přirozený život, zrání a učení. Mezipředmětové vztahy. Rozvoj povědomí o materiálu a jeho vlastnostech se zapojením smyslového vnímání – zraku, hmatu. Materiál vybízí k hlubšímu vztahu a recyklaci materiálu. Aktivní uchopení a prožívání umožní žákovi poznání sama sebe, ale i dává možnosti k ochraně životního prostředí. Téma je rozděleno do několika kroků a je možné jej využít nejen v hodinách výtvarné výchovy, ale i v dalších praktických činnostech a volnočasových aktivitách. Různým zpracováním vyjadřujeme pohled na svět, rozvíjíme fantazii, odkrývají se nám další možnosti, odpoutáváme se od všednosti a od zjednodušeného pohledu na textil. ZNÁTE SNAD NĚJAKÝ JINÝ MATERIÁL, KTERÝ BY BYL S ČLOVĚKEM SPJAT TĚSNĚJŠÍM POUTEM ? Obsah praktické části: - Využití zbytkového textilu v ploše, ale i prostoru - Využití pleteniny jako základu pro další tvorbu - Technika vyvazování - Technika vyplétání, sešívání, prošívání - Technika lepení pomocí silikonu - Volná tapiserie - Kombinace dřeva, nití, vlny - Tvarování materiálu - Linie v prostoru – hra - Tisk na textil - Aplikace - závěsné dekorace z papíru a nití - destičky - kombinace kartonu a vlny - následný tisk umění dívat se na svět a přemýšlet o způsobu využití materiálů - Sounáležitost člověka s přírodou - Rozvoj ekologického myšlení - Hledání vztahu k technice - Objevování estetické a dekorativní hodnoty daného materiálu - Komplexním cílem je praktický nácvik všech dovedností, technik, postupů, a způsobů zpracování materiálu.  
 Poznámka: Účastníci si donesou: jakékoliv zbytky vlny, nití, stužek, starý pletený svetr, lněné prostěradlo nebo povlečení, zbytky látek /raději větší kusy, které můžeme rozstříhat/, velké knoflíky /v jedné barvě/, velká jehla a velký háček, pistole na silikon + náboje, dostatek různého textilního materiálu /nitě, vlna, svetry, kousky látek/, jehla, háček, lepidlo herkules 

Akce již proběhla