CCV Pardubice

    S hudbou? S hudbou !
 Kód akce: 1201491 
 Název akce: S hudbou? S hudbou ! 
 Termín konání: 11.října 2018 od 08:00 
 Rozsah akce: 6 vyučovacích hodin
 Místo konání: Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí 
 Popis spojení:   
 Stručný obsah: Praktický seminář tvořivého přístupu k hudbě v hodinách hudební výchovy na MŠ, ZŠ a ZUŠ, zabývající se výukou rytmických, sluchových, poslechových a intonačních dovedností žáků na těchto školách pomocí řady cvičení, netradičních pomůcek, poesie, starých lidových her a lidových i umělých písní a říkadel. Nechybí výuka dějin hudby a hudební teorie hravou formou (stupnice, intervaly, akordy, noty,...), vedení k poslechu hudby pomocí technik zážitkové pedagogiky. Vedení k poslechu hudby pomocí technik zážitkové pedagogiky Možnosti mezioborové spolupráce s praktickými ukázkami, velký důraz kladen na enviromentální, citovou a mravní výchovu. Účastníci seminářů obdrží metodický postup k výuce, materiály k písním a říkadlům i seznam doporučené literatury. Téma dílny: Zvířátka - muzikanti Kokoleoko aneb Cesta do země Solmizace Novina dobrá – vánoční seminář Zvířátka muzikanti Tři písně skladatele Petra Jistela s tematikou zvířátek a hudebních nástrojů. Práce s písní, Orff instrumentářem, boomwhackers a drumbeny. Poslechová cvičení, využití netradičních výukových pomůcek, čtení malé nástrojové partitury, asociační cvičení a jazykolamy. Kokoleoko aneb Cesta do země Solmizace Solmizační metoda – univerzální světový hudební jazyk. Ukázka nácviku a využití této metody pomocí dvou zahraničních kánonů. Fonogestika, rytmické doprovody, využití netradičních výukových pomůcek, ukázka práce s Boomwhackers Novina dobrá – vánoční seminář Tři neznámé lidové koledy z Čech a Moravy s tematikou noviny o narození Ježíška a následného koledování pro starší žáky. Práce s netradiční výukovou pomůckou, Orff instrumentářem a Boomwhackers, rytmická cvičení a prvky dramatické výchovy, voice band, slovní a melodická ostinata.  
 Doporučeno pro: učitele MŠ, ZŠ a ZUŠ 
 Lektor:  Rafaela Drgáčová, metodička hudební nauky
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1000 Kč 
 Tematická náplň: Praktický seminář tvořivého přístupu k hudbě v hodinách hudební výchovy na MŠ, ZŠ a ZUŠ, zabývající se výukou rytmických, sluchových, poslechových a intonačních dovedností žáků na těchto školách pomocí řady cvičení, netradičních pomůcek, poesie, starých lidových her a lidových i umělých písní a říkadel. Nechybí výuka dějin hudby a hudební teorie hravou formou (stupnice, intervaly, akordy, noty,...), vedení k poslechu hudby pomocí technik zážitkové pedagogiky. Vedení k poslechu hudby pomocí technik zážitkové pedagogiky Možnosti mezioborové spolupráce s praktickými ukázkami, velký důraz kladen na enviromentální, citovou a mravní výchovu. Účastníci seminářů obdrží metodický postup k výuce, materiály k písním a říkadlům i seznam doporučené literatury. Téma dílny: Zvířátka - muzikanti Kokoleoko aneb Cesta do země Solmizace Novina dobrá – vánoční seminář Zvířátka muzikanti Tři písně skladatele Petra Jistela s tematikou zvířátek a hudebních nástrojů. Práce s písní, Orff instrumentářem, boomwhackers a drumbeny. Poslechová cvičení, využití netradičních výukových pomůcek, čtení malé nástrojové partitury, asociační cvičení a jazykolamy. Kokoleoko aneb Cesta do země Solmizace Solmizační metoda – univerzální světový hudební jazyk. Ukázka nácviku a využití této metody pomocí dvou zahraničních kánonů. Fonogestika, rytmické doprovody, využití netradičních výukových pomůcek, ukázka práce s Boomwhackers Novina dobrá – vánoční seminář Tři neznámé lidové koledy z Čech a Moravy s tematikou noviny o narození Ježíška a následného koledování pro starší žáky. Práce s netradiční výukovou pomůckou, Orff instrumentářem a Boomwhackers, rytmická cvičení a prvky dramatické výchovy, voice band, slovní a melodická ostinata.  
 Poznámka: Pohodlné oblečení a obuv na přezutí (cvičební). 

Akce již proběhla