CCV Pardubice

    S hudbou? S hudbou !
 Kód akce: 1201191 
 Název akce: S hudbou? S hudbou ! 
 Termín konání: 19.října 2018 od 08:00 
 Rozsah akce: 6 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Praktický seminář tvořivého přístupu k hudbě v hodinách hudební výchovy na MŠ, ZŠ a ZUŠ, zabývající se výukou rytmických, sluchových, poslechových a intonačních dovedností žáků na těchto školách pomocí řady cvičení, netradičních pomůcek, poesie, starých lidových her a lidových i umělých písní a říkadel. Nechybí výuka dějin hudby a hudební teorie hravou formou (stupnice, intervaly, akordy, noty,...), vedení k poslechu hudby pomocí technik zážitkové pedagogiky. Vedení k poslechu hudby pomocí technik zážitkové pedagogiky Možnosti mezioborové spolupráce s praktickými ukázkami, velký důraz kladen na enviromentální, citovou a mravní výchovu. Účastníci seminářů obdrží metodický postup k výuce, materiály k písním a říkadlům i seznam doporučené literatury. Téma dílny: Bitte, einsteigen Muzikanti, co děláte – hráte nebo nehráte? A je tu advent Bitte, einsteigen Motiv vlaku a cestování při nácviku zahraničních písní a říkadel pro starší děti. Využití netradičních výukových pomůcek a prvků dramatické výchovy, velký důraz na cítění rytmu a skupinovou kooperaci, poslechová cvičení Malí muzikanti Tři umělé písně s tematikou malých muzikantů. Pauza v hudbě, ukázky souhry pro malé děti, práce s dynamikou a zvukem, ukázky využití nástrojů Orff instrumentáře a Boomwhackers. A je tu advent Příprava adventu v ohlasech lidové poezie a písní, nácvik písní a rytmických struktur pomocí netradičních výukových pomůcek, domácí „fanfrnoch“ a jeho využití v hodinách hudební výchovy  
 Doporučeno pro: učitele MŠ, ZŠ a ZUŠ 
 Lektor:  Rafaela Drgáčová, metodička hudební nauky
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1000 Kč 
 Tematická náplň: Praktický seminář tvořivého přístupu k hudbě v hodinách hudební výchovy na MŠ, ZŠ a ZUŠ, zabývající se výukou rytmických, sluchových, poslechových a intonačních dovedností žáků na těchto školách pomocí řady cvičení, netradičních pomůcek, poesie, starých lidových her a lidových i umělých písní a říkadel. Nechybí výuka dějin hudby a hudební teorie hravou formou (stupnice, intervaly, akordy, noty,...), vedení k poslechu hudby pomocí technik zážitkové pedagogiky. Vedení k poslechu hudby pomocí technik zážitkové pedagogiky Možnosti mezioborové spolupráce s praktickými ukázkami, velký důraz kladen na enviromentální, citovou a mravní výchovu. Účastníci seminářů obdrží metodický postup k výuce, materiály k písním a říkadlům i seznam doporučené literatury. Zvířátka - muzikanti. Kokoleoko aneb Cesta do země Solmizace. Novina dobrá – vánoční seminář. Zvířátka muzikanti. Tři písně skladatele Petra Jistela s tematikou zvířátek a hudebních nástrojů. Práce s písní, Orff instrumentářem, boomwhackers a drumbeny. Poslechová cvičení, využití netradičních výukových pomůcek, čtení malé nástrojové partitury, asociační cvičení a jazykolamy. Kokoleoko aneb Cesta do země Solmizace. Solmizační metoda – univerzální světový hudební jazyk. Ukázka nácviku a využití této metody pomocí dvou zahraničních kánonů. Fonogestika, rytmické doprovody, využití netradičních výukových pomůcek, ukázka práce s Boomwhackers. Novina dobrá – vánoční seminář. Tři neznámé lidové koledy z Čech a Moravy s tematikou noviny o narození Ježíška a následného koledování pro starší žáky. Práce s netradiční výukovou pomůckou, Orff instrumentářem a Boomwhackers, rytmická cvičení a prvky dramatické výchovy, voice band, slovní a melodická ostinata.  
 Poznámka: Pohodlné oblečení a obuv na přezutí (cvičební). 

Akce již proběhla