CCV Pardubice

    Profesní únava hlasu a možnosti nápravy
 Kód akce: 1109481 
 Název akce: Profesní únava hlasu a možnosti nápravy 
 Termín konání: 24.května 2018 od 09:00 
 Rozsah akce: 6 vyučovacích hodin
 Místo konání: Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí 
 Popis spojení:   
 Stručný obsah: Odborná část: - základní informace z anatomie a fyziologie hlasu a zásady hlasové hygieny, - příčiny hlasové únavy a následných hlasových poruch, - osvojení konkrétních hlasových cvičení směřujících k reedukaci hlasu, - postupy a zásady uplatňované při nápravě chybné hlasové funkce. Organizační část: - V průběhu kursu si bude moci každý z účastníku individuálně ujasnit příčiny svého hlasového problému, objevit cestu jeho nápravy a v opakovaném setkání se pokusit opravit svůj chybný stereotyp tvoření hlasu.  
 Doporučeno pro: učitele MŠ, ZŠ 
 Lektor: PaedDr. Alena Tichá Ph.D., hudební pedagog a didaktik PedF UK
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1000 Kč 
 Tematická náplň: Odborná část: • základní informace z anatomie a fyziologie hlasu a zásady hlasové hygieny, • příčiny hlasové únavy a následných hlasových poruch, • osvojení konkrétních hlasových cvičení směřujících k reedukaci hlasu, • postupy a zásady uplatňované při nápravě chybné hlasové funkce. Organizační část: • V průběhu kursu si bude moci každý z účastníku individuálně ujasnit příčiny svého hlasového problému, objevit cestu jeho nápravy a v opakovaném setkání se pokusit opravit svůj chybný stereotyp tvoření hlasu. Odborná část: • základní informace z anatomie a fyziologie hlasu a zásady hlasové hygieny, • příčiny hlasové únavy a následných hlasových poruch, • osvojení konkrétních hlasových cvičení směřujících k reedukaci hlasu, • postupy a zásady uplatňované při nápravě chybné hlasové funkce. Organizační část: • V průběhu kursu si bude moci každý z účastníku individuálně ujasnit příčiny svého hlasového problému, objevit cestu jeho nápravy a v opakovaném setkání se pokusit opravit svůj chybný stereotyp tvoření hlasu. Prakticky zaměřený seminář dává možnost účastníkům poznat individuální příčiny jejich hlasových obtíží, nabízí však i prevenci těm, jejichž hlas zatím zvládá náročné povolání hlasového profesionála. V semináři budou nabídnuty hry, cvičení a motivace, které vedou k předcházení a k nápravě hlasové únavy. Jde o prakticky zaměřený seminář, v němž bude respektován individuální přístup ke každému účastníku.  
 Poznámka:  

Akce zrušena