CCV Pardubice

    Pracovní činnosti - inovace a výuka v praxi
 Kód akce: 1002371 
 Název akce: Pracovní činnosti - inovace a výuka v praxi 
 Termín konání: 14.října 2016 od 09:00 
 Rozsah akce: 4 vyučovací hodiny
 Místo konání: Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Náměty k pracovním (praktickým) činnostem pro dívky i chlapce v rámci oblasti Člověk a svět práce - jak na ŠVP, nápady na aktivity, příklady náplní vyučovacích hodin, ukázky výrobků a pracovních postupů, možnosti pro různé úrovně vybavenosti škol, mezipředmětové vztahy. Ukázky z tvorby učebních materiálů k teoretické části výuky pomocí IT. Člověk a svět práce a vybrané tematické okruhy: - Práce s technickými materiály - Design a konstruování - Elektrotechnika kolem nás - Svět práce jakožto povinný okruh pro předmět pracovní činnosti  
 Doporučeno pro: učitele 2. st. ZŠ 
 Lektor: Mgr. Petr Vitásek,
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 700 Kč 
 Tematická náplň: Náměty k pracovním (praktickým) činnostem pro dívky i chlapce v rámci oblasti Člověk a svět práce - jak na ŠVP, nápady na aktivity, příklady náplní vyučovacích hodin, ukázky výrobků a pracovních postupů, možnosti pro různé úrovně vybavenosti škol, mezipředmětové vztahy. Ukázky z tvorby učebních materiálů k teoretické části výuky pomocí IT. Člověk a svět práce a vybrané tematické okruhy: - Práce s technickými materiály - Design a konstruování - Elektrotechnika kolem nás - Svět práce jakožto povinný okruh pro předmět pracovní činnosti Účastníci se seznámí s metodikou tvorby vlastních učebních materiálů k výuce pracovních činností na ZŠ. Seznámí se možnostmi práce dle stávajícího i moderního vybavení školní dílny. Získají náměty pro vlastní praxi rozšíří své znalosti a dovednosti v oblasti práce s technickými materiály. Získají kompetence k předávání vlastních dovedností žákům. 
 Poznámka: Účastníci si donesou vlastní notebook. 

Akce již proběhla