CCV Pardubice

    Polytechnická výchova na ZŠ
 Kód akce: 1002101 
 Název akce: Polytechnická výchova na ZŠ 
 Termín konání: 13.listopadu 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
 Stručný obsah: Vzdělávací program je zaměřen na začlenění polytechnické výchovy do vzdělávací oblasti „Člověk a svět práce“ na ZŠ. Společně si prakticky vyzkoušíme vytvoření několika projektů z různých materiálů, např. ze dřeva, drátků, korálků, samotvrdnoucí či polymerové hmoty, plastů, proutí, papíru, textilu, ale také zapojování elektrických obvodů, práci s konstruktivními, technickými a kreativními stavebnicemi. Důraz bude kladen na rozvoj hrubé i jemné motoriky, pracovních schopností, dovedností, návyků, které žáci využijí v běžném životě a později pracovním životě, k rozvíjení samostatnosti, logického myšlení a kreativity. Smyslem je také vytvořit pozitivní vztah k práci, naučit se práci dotáhnout do konečné podoby, lépe komunikovat mezi sebou, vážit si práce druhého. 
 Doporučeno pro: učitele ZŠ, ZUŠ, vychovatele ŠD, DM 
 Lektor: Mgr. Jana Jedličková, speciální pedagog, lektorka odborných a kreativních seminářů
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Vzdělávací program je zaměřen na začlenění polytechnické výchovy do vzdělávací oblasti „Člověk a svět práce“ na ZŠ. Společně si prakticky vyzkoušíme vytvoření několika projektů z různých materiálů, např. ze dřeva, drátků, korálků, samotvrdnoucí či polymerové hmoty, plastů, proutí, papíru, textilu, ale také zapojování elektrických obvodů, práci s konstruktivními, technickými a kreativními stavebnicemi. Důraz bude kladen na rozvoj hrubé i jemné motoriky, pracovních schopností, dovedností, návyků, které žáci využijí v běžném životě a později pracovním životě, k rozvíjení samostatnosti, logického myšlení a kreativity. Smyslem je také vytvořit pozitivní vztah k práci, naučit se práci dotáhnout do konečné podoby, lépe komunikovat mezi sebou, vážit si práce druhého. Cílem vzdělávacího programu je poskytnout učitelům výtvarné výchovy, pracovních činností, pedagogům volného času inspiraci pro další obohacování výuky o nové postupy. Program zároveň přináší i podklady pro zapracování tématu do osnov předmětu a jeho využití pro začlenění mezipředmětových vztahů a průřezových témat, zohledňuje také postupné budování klíčových kompetencí žáků. 
 Poznámka: Seminář je vhodný do šablon OP VVV. 

Akce již proběhla