CCV Pardubice

    Kostarika - země trvale udržitelného rozvoje
 Kód akce: 0907181 
 Název akce: Kostarika - země trvale udržitelného rozvoje 
 Termín konání: 13.dubna 2018 od 13:00 
 Rozsah akce: 4 vyučovací hodiny
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení:  MHD č. 2, 6, 9, 13, 18, 19 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Kostarika, momentálně jediná zcela bezpečná a relativně bohatá země Střední Ameriky, bývá přezdívána americké Švýcarsko. Disponuje úžasným přírodním bohatstvím a téměř polovinu rozlohy státu tvoří národní parky či soukromé rezervace. Spolu s Brazílií je to země s největší biodiverzitou na světě. Podstatná část ekonomiky je orientována na soft turismus, v zemi téměř neexistují turistické resorty s obřími hotely. Energie je získávána z obnovitelných zdrojů, průmysl se snaží orientovat hlavně na složité, k životnímu prostředí přátelské technologie, většina zemědělských produktů je v bio kvalitě. Přednáška je věnována většině ekosystémů, které lze v Kostarice navštívit, ale obsahuje i všeobecné zajímavosti ohledně stravování, kultury či etnografie. 
 Doporučeno pro: 10 učitelů biologie a zeměpisu na ZŠ, SŠ  
 Lektor: RNDr. Vladimíra Loydová, klinický mikrobiolog a parazitolog
 
 Garant: Bc. Michaela Mzyková 
 Účastnický poplatek: 0 Kč 
 Tematická náplň: Kostarika, momentálně jediná zcela bezpečná a relativně bohatá země Střední Ameriky, bývá přezdívána americké Švýcarsko. Disponuje úžasným přírodním bohatstvím a téměř polovinu rozlohy státu tvoří národní parky či soukromé rezervace. Spolu s Brazílií je to země s největší biodiverzitou na světě. Podstatná část ekonomiky je orientována na soft turismus, v zemi téměř neexistují turistické resorty s obřími hotely. Energie je získávána z obnovitelných zdrojů, průmysl se snaží orientovat hlavně na složité, k životnímu prostředí přátelské technologie, většina zemědělských produktů je v bio kvalitě. Přednáška je věnována většině ekosystémů, které lze v Kostarice navštívit, ale obsahuje i všeobecné zajímavosti ohledně stravování, kultury či etnografie. Cílem semináře je nabídnout pedagogům nové nápady, praktické ukázky, příklady dobré praxe, které mohou využít ve svých hodinách zeměpisu či biologie.  
 Poznámka: Akce je pořádána s finanční podporou Pk a je pro účastníky zdarma. 

Akce již proběhla