CCV Pardubice

    Netradiční typy úloh ve fyzice
 Kód akce: 0907101 
 Název akce: Netradiční typy úloh ve fyzice 
 Termín konání: 20.února 2020 od 09:00 
 Rozsah akce: 4 vyučovací hodiny
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
 Stručný obsah: V rámci semináře budou účastníkům nabídnuty netradiční typy úlohy, které jsou zadány pomocí obrázku či fotografie, schématu, reálné situace, experimentu, krátké ukázky z filmu, … S návodnými otázkami a metodickým vedením budu tyto úlohy společně vyřešeny včetně metodických a didaktických poznámek (kdy úlohy zařadit, co by mělo úloze předcházet, na co dávat při řešení pozor, …). Seznam všech úloh včetně autorského řešení dostanou účastníci k dispozici v elektronické podobě. 
 Doporučeno pro: učitele základních a zejména středních škol 
 Lektor: Mgr. Jaroslav Reichl, lektor fyzikálních seminářů
 
 Garant: Bc. Michaela Mzyková 
 Účastnický poplatek: 700 Kč 
 Tematická náplň: V rámci semináře budou účastníkům nabídnuty netradiční typy úlohy, které jsou zadány pomocí obrázku či fotografie, schématu, reálné situace, experimentu, krátké ukázky z filmu, … S návodnými otázkami a metodickým vedením budu tyto úlohy společně vyřešeny včetně metodických a didaktických poznámek (kdy úlohy zařadit, co by mělo úloze předcházet, na co dávat při řešení pozor, …). Seznam všech úloh včetně autorského řešení dostanou účastníci k dispozici v elektronické podobě. Motivovat žáky ke studiu fyziky jinými typy úloh, než standardními učebnicovými úlohami. Řada úloh, se kterými se účastníci seznámí, vychází z běžného života nebo má do běžného života přesah. 
 Poznámka:  

Akce zrušena