CCV Pardubice

    Chemické pokusy pro malé děti II
 Kód akce: 0905401 
 Název akce: Chemické pokusy pro malé děti II 
 Termín konání: 12.října 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Volné pokračování semináře je zaměřeno na další podněty k práci pedagogů v oblasti badatelské výuky a podpory EVVO. Účast na prvním semináři není podmínkou účasti, jedná se o nové náměty, které lze ihned zařadit do pedagogické praxe účastníků. Obsah: 1) Obsah vzdělávacího modulu je zaměřen na seznámení a odzkoušení jednoduchých chemických pokusů, které mohou bez problému provádět i pedagogové, kteří nejsou chemici. Jde o pokusy s využitím běžných prostředků, se kterými přichází děti do styku v domácnosti, zvláště pak v kuchyni, a dále pak v přírodě. Na těchto jednoduchých pokusech se prostřednictvím pedagogů žáci a předškoláci seznamují s vybranými chemickými principy. Cílem pokusů je nadchnout formou hry děti pro chemii ve věku, kdy jsou maximálně vnímavé a dokáží se nadchnout. 2)Prvky galerijní Animace ve výuce Obsah vzdělávacího modulu je zaměřen zejména na podporu kreativity, představivosti, inovativního a tvůrčího myšlení, které jsou nutné ve všech oborech činnosti, včetně techniky. Největší využití je v oblasti výtvarné výchovy se zaměřením na symbol a práci s papírem, je zde zapojeno i EVVO. Modul vychází ze společné metodiky, ale obsah každé konkrétní realizace modulu bude přizpůsoben potřebám a požadavkům účastníků. Získané dovednosti jsou koncipovány tak, aby pomohly pedagogům při přípravě a realizaci ŠVP. V průběhu realizace modulu účastníci projdou celou škálou cvičení a aktivit individuálních, ale i skupinových, převážně zaměřených na podporu tvořivosti. Průběžně jsou zařazovány bloky, ve kterých se postupně otevírají jednotlivá témata týkající se EVVO.  
 Doporučeno pro: učitele MŠ, 1. st. ZŠ, vychovatele ŠD, pedagogy volného času 
 Lektor: Ing. Arch. Iva Svobodová, Univerzita Pardubice
Ing. Dana Hrubošová Ph.D.,
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Volné pokračování semináře je zaměřeno na další podněty k práci pedagogů v oblasti badatelské výuky a podpory EVVO. Účast na prvním semináři není podmínkou účasti, jedná se o nové náměty, které lze ihned zařadit do pedagogické praxe účastníků. Obsah: 1) Obsah vzdělávacího modulu je zaměřen na seznámení a odzkoušení jednoduchých chemických pokusů, které mohou bez problému provádět i pedagogové, kteří nejsou chemici. Jde o pokusy s využitím běžných prostředků, se kterými přichází děti do styku v domácnosti, zvláště pak v kuchyni, a dále pak v přírodě. Na těchto jednoduchých pokusech se prostřednictvím pedagogů žáci a předškoláci seznamují s vybranými chemickými principy. Cílem pokusů je nadchnout formou hry děti pro chemii ve věku, kdy jsou maximálně vnímavé a dokáží se nadchnout. 2)Prvky galerijní Animace ve výuce Obsah vzdělávacího modulu je zaměřen zejména na podporu kreativity, představivosti, inovativního a tvůrčího myšlení, které jsou nutné ve všech oborech činnosti, včetně techniky. Největší využití je v oblasti výtvarné výchovy se zaměřením na symbol a práci s papírem, je zde zapojeno i EVVO. Modul vychází ze společné metodiky, ale obsah každé konkrétní realizace modulu bude přizpůsoben potřebám a požadavkům účastníků. Získané dovednosti jsou koncipovány tak, aby pomohly pedagogům při přípravě a realizaci ŠVP. V průběhu realizace modulu účastníci projdou celou škálou cvičení a aktivit individuálních, ale i skupinových, převážně zaměřených na podporu tvořivosti. Průběžně jsou zařazovány bloky, ve kterých se postupně otevírají jednotlivá témata týkající se EVVO. Seminář vybaví účastníky náměty k podpoře badatelsky orientované výuky a tvořivosti. Účastníci si vyzkouší přístupy, které povedou k podpoře přírodovědného vzdělávání a zvýší své kompetence v oblasti motivace dětí a žáků k této oblasti. 
 Poznámka: Seminář vhodný k zařazení do šablon OP VVV. Koná se v sobotu. 

Akce již proběhla